PeterNespesny | Věřím, že hráči by měli mít nad střelnými zbraněmi, které používají, větší kontrolu, což prohlubuje herní zážitek a navodí mnohem realističtější a věrohodnější dojem z přestřelek. Místo běžně používaného stisknutí levého tlačítka myši (LMB) pro střelbu a klávesy R pro přebíjení za běhu, jak tomu je u běžných stříleček, se zabýváme komplexnějším chováním, které dovolí manuální ovládání spouštěcího mechanismu zbraně.

V DayZ můžete narazit na různé typy akcí při používání nepřeberného množství střelných zbraní. Dvouhlavňové zlamovací pušky či brokovnice, dlouhé zbraně se závěrem, pumpovací, polo a automatické zbraně…to byly asi ty nejběžnější typy. Co se týče obsluhy jejich mechanismu, z tohoto hlediska je lze rozdělit na na dvě základní skupiny – manuální a automatické zbraně, kdy klávesa R bude fungovat trochu jinak podle toho, do jaké z těchto dvou skupin konkrétní zbraň spadá.

Klávesa R bude u manuálně ovládaných zbraní sloužit ke vkládání nábojnice do hlavně tím, že budete natahovat závěr pákou závěru, stlačením pumpovacího systémů nebo lámáním hlavně. Do kategorie manuálně ovládaných zbraní také spadají RPG, luky a kuše. Pro snipery, kteří budou využívat pušky s manuálním natahováním závěru, se jedná o zajímavé změny. Již nebudou zbytečně se opakující animací přebíjení ztrácet kontakt s puškohledem poté, co vystřelí a tedy mohou pozorovat, kam kulka dopadne nebo kam cíl utíká. Revolvery jsou trochu odlišné, zde bude klávesa R spojena s rotací otočného válce (což nám umožní zahrát si ruskou ruletu). Automatické zbraně zase budou klávesu R využívat k zatažení za kliku závěru. Stisknutí R může být využito k vyhození celého zásobníku, dokonce též interního. S takovými možnostmi ovládání zbraní budeme moct implementovat zasekávání zbraní, také bych rád ve hře viděl nutnost údržby zbraně a s tím spojený výběr vhodného střeliva. Zaseknutý náboj v komoře bude nutné vyjmout, k čemuž znovu poslouží klávesa R. Nicméně pokud nebude zaseknutí jasně rozeznatelné, je možné, že jej hráči posoudí jako chybu hry.

Odstranění přebíjení pomocí klávesy R jenom otevře prostor novému využití slotů pro rychlý výběr předmětů. Z nashromážděných nábojů v inventáři budete schopni zbraň nabít a stejně tak můžete pomocí této akce “nakrmit” i interní zásobník v závislosti na tom, kolik nábojů v hromádce máte. Přebíjení pouze jednoduše změní pozici zásobníku mezi slotem a zbraní. Zbavení se přebíjení zbraní nebo plnění zásobníku či komory v inventáří skrze akci “táhni a pusť”, zatím neplánujeme. Ale k ovlivnění boje a předejití zvýhodnění s novým systémem přebíjení potřebujeme nějaký čas. Ideálně by k tomu měly pomoci také animace, aby každý mohl vidět, co se zbraní zrovna provádíte.

Aktuálně pracujeme na implementaci výše popsaného, ale kvůli tomu, že tyto dva systémy (nový se stávajícím) pospolu fungovat nemohou, potřebujeme provést dílčí změny. Takže vás varuji, že se přebíjení může v aktuální a budoucí verzi chovat divně nebo odlišně (i na podobných zbraních), a to dokud vývoj nedokončíme.

Na videoukázkách níže se můžete podívat na dosavadní prvotní pokroky s nově připravovaným systémem přebíjením zbraní:

Co si o tom myslíte?

Uvítáme zpětnou vazbu.

Titulní obrázek převzat od: ChrisHD

Zdroj: dayz.com