PeterNespesny | S naší snahou vytvořit herní styl života poustevníka tak nezávislý na hledání již existujícího vybavení, jak jen to jde, jsme prohloubili některé funkce spojené s ohněm. Nyní budete schopni zapálit oheň pomocí “Hand Drill Kitu” (souprava na rozdělání ohně), opékat maso (a jiné potraviny) na dřevěném klacku a konečně, svítit si na cestu za pomoci louče.

DayZ_Rozšířené_možnosti_života_poustevníka_01

Rádi bychom také do hry přidali bylinky, více vyrobitelných zbraní, improvizované přístřešky a různé konstrukce.

Jaké další předměty a funkce spojené s poustevnickým stylem přežívání by jste rádi v budoucnu viděli? DayZ je známé nabízením alternativních možností, ať již jsou to předměty či různé přístupy k danému problému. Já vnímám poustevníka jako styl tak nezávislý, jak jen je to možné, k tomu aby pokryl ty nejzákladnější potřeby, ovšem je jisté, že tu stále bude rozdíl mezi lehce vyrobitelnými předměty a těmi, které budou vyrobené řádným způsobem. Stále bych rád viděl i poustevníky, jak se vydávají do vysoce rizikových oblastí pro lepší výbavu, jako jsou například antibiotika, patřičné nářadí, zbraně, náboje apod. Budete-li sedět na jediném místě, připravujete se o možnost setkání s mnoha jinými přeživšími.

Potřeba alternativy k motyce či lopatě, využitelné pro tento způsob života a pěstování plodin je pochopitelná. Avšak na druhé straně už si nejsem tak jistý, zda je tak nutné i přidání vyrobitelné kamenné sekyrky, jelikož ve stejném smyslu lze využít i kamenný nůž. Jan je zastánce kamenné sekery, ale já nejsem přesvědčen o její “solidnosti” v reálném životě a obávám se také devalvace již existujících chladných zbraní – v tomto případě sekyr, což jsou také nejsilnější zbraně na blízko ve hře. A jen pro vaší informaci – házecí kopí s kostěnou čepelí čeká především na jeho správnou balistiku.

Léky a zdravotnické procedury jsou základem přežití. Různé přírodní léky vyrobené z bylin, postupy zpracování hub a uhlí, zastavení krvácení rozpáleným nožem, jsou již připravené. Na vaření tekutin se v současné době pracuje. Dokonce uvažujeme o takových věcech jako je výroba solného roztoku pro vlastní fyziologickou infuzi, když se podíváte jaké množství slané vody je okolo Chernarusi.

DayZ_Rozšířené_možnosti_života_poustevníka_02

Jako možnosti improvizovaného úložiště zde bude vyrobitelná skrytá skrýš, kterou si budete moci vykopat a ukládat zde vaše předměty. Dokončený je také vyrobitelný provaz, jež lze splést dohromady prozatím jen z látkových hadrů (ve hře ale máme také odpadní materiál z rostlin, ze kterého půjde provaz vyrobit!). Téměř hotový je nástražný drát, který bude brzy k dispozici pro testování. Můžete na něj navléct prázdné plechovky od limonády a vyrobit si tak improvizovaný alarm, nebo jej přivažte k pojistce od granátu, pro omráčení či ohrožení potenciálních nepozorných vetřelců.

Co se týče dalšího rozšíření funkce pochodní, pro příště bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo umožnit jejich zapichování a umisťování do země. Mohly by tak osvětlvoat přilehlé okolí a být tak velmi užitečné k osvětlení větších oblastí během noci. Koženou čutoru lze již ve hře vyrobit a vytváření vlastního hnojiva čeká pouze na poslední drobné úpravy funkčnosti víceúčelového barelu. Také kostěný háček pro šití koženého oblečení by měl být nyní funkční.

DayZ_Rozšířené_možnosti_života_poustevníka_02

Zdroj: DAYZ OFFICIAL FORUM