O průběhu závažných nemocí můžeme říct souhrnně několik faktů. Obecně jsou rozdělené do několika etap, kde každá z nich má minimální a maximální dobu trvání. Čas, který v jednotlivých etapách strávíte, je rozdílný a záleží na různých podmínkách. Každá etapa má různé příznaky, varovné zprávy a je možné onemocnět několika nemocemi najednou. Na závěr, udržovat vaši postavu zdravou je zásadní podmínka přežití!

Závažná onemocnění | Lehká otrava jídlem

Příčiny tohoto onemocnění jsou jednoduché, stačí sníst zkažené, shnilé, spálené potraviny (50% šance získání lehké otravy ze zkažené potravy, 20% ze spáleného masa), žížaly a bobule (85%), nebo pít alkoholovou tinkturu (25% šance). Jíst nekvalitní jídlo se prostě nevyplácí. V případě lehké otravy budete procházet těmito fázemi:

Kontrakce: Doba trvání 3 – 7 minut. Prozatím nevypukly žádné příznaky nemoci. V těchto chvílích pozorujeme pouze bílé zprávy, ve kterých si postava stěžuje na „legrační chuť v ústech“. Fáze kontrakce je jakási forma ticha před bouří, máte ještě chvíli, připravit se na nejhorší.

Lehká nevolnost: Doba trvání 10 – 20 minut. S lehkou nevolností přichází první vlna příznaků. V inventáři se objevuje nazelenalý status „nemocný/sick“ a charakter vám neustále sděluje, že se „cítí špatně“. V této fázi začnete pociťovat první negativní účinek, jedná se o velice mírné zvýšení ztráty vody (0,02 jednotky za vteřinu). Není to tolik omezující, prostě jste nuceni pít o trochu více, ale to hlavní teprve přijde!

Slabost: Doba trvání 20 – 40 minut. Nyní se dostáváme k zásadní fázi onemocnění. Zelený status „nemocný/sick“ se změní v oranžový, bílé varovné zprávy se změní v rudé, závažnějšího charakteru. Postava vám jejich prostřednictvím sděluje, že pociťuje závratě, točení hlavy, slabost atd. V celém průběhu fáze slabosti ztrácíte 0,1% z aktuálního stavu krve za sekundu. Také se znovu zvyšuje ztráta vody (0,05 jednotky za vteřinu), což znamená ještě větší potřebu po tekutinách než ve fázi lehké nevolnosti.

Zotavování: Doba trvání 15 – 30 minut. Jestli jste živí přečkali až do této fáze, jste již v bezpečí. Stále vám v inventáři přetrvává oranžový status „nemocný/sick“, ovšem příznaky nemoci již pominuly, stejně jako varovné zprávy. Po skončení zotavování status „nemocný/sick“ z vašeho inventáře zmizí a vy si můžete oddychnout, právě jste totiž přežili lehkou otravu jídlem!

Vezměte na vědomí, že lehká otrava jídlem, je nejméně závažným ze všech hlavních onemocnění ve hře. I tak se ale může stát hrozbou. Jak jsme uvedli výše, krevní ztráta v průběhu onemocnění činí 0,1% aktuálních zásob krevního úložiště, což může mít nečekaně obrovský dopad na vaši postavu. Prohlédněte si pozorně graf reprezentující hladiny krve v průběhu lehké otravy jídlem:

ARTIC_DayZ_ZP_Lehka_otrava_01

Úložiště krve klesá pouze ve fázi slabosti, která trvá 20 – 40 minut (na grafu je zobrazená průměrná doba trvání, tedy 30 minut). Budeme uvažovat, že postava měla při nakažení zcela zaplněné úložiště krve (5000 jednotek). Žlutá křivka znázorňuje průběh nemoci u zdravého charakteru, který dosáhl rychlé krevní regenerace. Hodnota krevního úložiště díky tomu neklesne pod 1000 jednotek a lehkou otravu jídlem v pořádku přežijete. Podobně to můžeme říci také o zdravém charakteru s pomalou krevní regenerací (zelená křivka). Ačkoliv vidíme pokles jen do třicáté minuty, díky pomalé krevní regeneraci se bude úložiště krve nakonec pohybovat na hranici 500 jednotek (v ideálním případě se pokles po 40 minutách zastaví na hranici přibližně 700 jednotek krve). Je však třeba dávat na sebe pozor, nevystavovat nemocný charakter dalším ztrátám krve (souboje, přestřelky apod.), popřípadě se snažit doplňovat její ztráty (Saline bag, Blood bag). Nezdravá postava, znázorněná v grafu modrou křivkou, se již může dostat do potíží. Vzhledem k absenci krevní regenerace se hodnoty krevního úložiště mohou dostat pod hranici 500 jednotek, tedy pod hranici bezvědomí! A to se kolem 39 minuty skutečně děje! Navíc, pokud se ocitnete v bezvědomí, nemáte šanci se z něj bez krevní regenerace sami dostat. Zjednodušené schéma průběhu nemoci můžete vidět na obrázku níže:

ARTIC_DayZ_ZP_Lehka_otrava_03

Nakazí-li se nezdravá postava lehkou otravou jídlem, o nejdelším možném průběhu, je na místě doplnit klesající zásoby krve, jinak hrozí nebezpečí bezvědomí. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že lehkou otravu lze snadno vyléčit včasným podáním tabletek živočišného uhlí, které jsou schopné ji eliminovat v jakékoliv fázi.