Kapitola pochopení a léčba drobných onemocnění je věnována především problémům, se kterými se budete během hry poměrně často potkávat. Zvládnout si v dané situaci poradit může s odstupem času znamenat až rozdíl života a smrti.

Únava

Příčiny: Nadměrná fyzická námaha (běh, boj..) trvající delší dobu bez odpočinku

Příznaky: Mírně se třesoucí obrazovka, charakter vzdychá, míření zbraní se stává obtížné. Intenzita příznaků se bez léčby zvyšuje. Vliv na hru není tak zásadní, s výjimkou soubojů či přestřelek. Příznaky je možné pozorovat především z pohledu první osoby, ovšem negativní dopady ovlivní i hratelnost v osobě třetí.

Status: Žádný

Léčba: Vyhnout se tělesné námaze, doporučovaná je alespoň krátkodobá absolutní nečinnost a regenerace až do úplného vymizení příznaků. Nejefektivněji se postava zotavuje v sedě (animace F3) nebo v leže, ve stoje je regenerace zdlouhavější.

Krvácení

Příčiny: Zranění postavy v různých herních situacích (střelná rána, škrábnutí od zombie atd..). V případě úderu zombie je šance na krvácení zvýšená.

Příznaky: Pravidelná ztráta krve, dobře viditelná jak na vašem charakteru tak na ostatních hráčích. V extrémním případě má za následek bezvědomí, to pokud úroveň vašeho tělesného úložiště krve klesne pod 500 jednotek.

Status: Rudý status „krvácení/bleeding“ ve Vašem inventáři

Léčba: Krvácení lze zastavit použitím hadrů a obvazů. Ty mohou být aplikované samotným hráčem nebo někým jiným v jeho blízkém okolí. Krvácení se také může po nějaké době zastavit samo od sebe, ovšem to se stává jen zřídka kdy, většinou jsou dříve vyčerpány zásoby krve a hráč končí v bezvědomí. Po jakékoliv krevní ztrátě se doporučuje okamžitá regenerace.

Bolest

Příčiny: Jakékoliv zranění postavy, vyskytuje se ovšem zřídka.

Příznaky: Podobné příznaky únavě. Charakter ale místo lapání po dechu sténá. Bolest není možné vyléčit setrváním v klidu.

Status: Žádný

Léčba: Morphinové auto-injektory

Zlomenina

Příčiny: Největší šance, jak si přivodit zlomeninu jsou pády, v menším měřítku doprovází i různá zranění.

Příznaky: Sténání charakteru, omezení pohybu.

Status: Rudý status „zlomenina/fracture“ v inventáři.

Léčba: Morphinové auto-injektory nebo dřevěná dlaha. Díky přirozené regeneraci organismu může ovšem zlomenina také sama srůst. K tomu je nutné docílit stavu „zdravý/healthy“ ve vašem inventáři. Budete-li si regeneraci po delší dobu stále udržovat, například zlomenina nohy se postupně změní v „nalomeninu/chipped leg“ (oranžově hnědý status v inventáři) poté ve „vymknutý kotník/sprained ankle“ (žlutohnědý status v inventáři) a nakonec se postava zcela vyléčí.

Nalomená kost

Příčiny: Pády ze středních výšek, zranění, prostřední fáze regenerace zlomeniny

Příznaky: Omezení pohybu, postava pomaleji běží

Status: Oranžovohnědý status „nalomená kost/chipped bone“ v inventáři.

Léčba: Morphinové auto-injektory nebo dřevěná dlaha, přirozená regenerace organismu.

Vymknutý kotník

Příčiny: Pády z malých výšek, zranění, poslední fáze regenerace zlomeniny nohy

Příznaky: Omezení pohybu, postava pomaleji běží

Status: Žlutohnědý status „vymknutý kotník/sprained ankle“ v inventáři.

Léčba: Morphinové auto-injektory nebo dřevěná dlaha, přirozená regenerace organismu.

Vlhkost

Příčiny: Dlouhodobé vystavení charakteru dešti, plavání, brodění v močálech.

Příznaky: Vlhkost je jedna z hlavních příčin hypothermie.

Status: Ukazatel v inventáři se progresivně mění, podle délky pobytu charakteru ve vodě, dešti apod. Nejdříve se objeví světle modrý status „vlhký/damp“, dále následuje modrý status „mokrý/wet“ a v poslední řadě se jedná o tmavě modrý status „promočený/soaked“.

Léčba: Zastavit průběh „onemocnění“ je možné kdykoliv, stačí jen vyhledat kryt před deštěm nebo opustit promočenou oblast. Po chvíli strávené v suchu, vlhkost mizí. Pomáhá ohřát se u ohně.

Přehřátí

Příčiny: Dlouhodobé vystavení charakteru slunci nebo jinému zdroji tepla.

Příznaky: Přehřátí je hlavní příčinou hyperthermie.

Status: Pro zvýšení tělesné teploty v inventáři najdeme statusy„horký/hot“ a „přehřívám se/overheating“. O stavu jsme informováni varovnými zprávami, dokud se nedostáváme do stádia hyperthermie, kdy se v inventáři zobrazí rudý status „hyperthermia“.

Léčba: Zchlazení postavy v rybnících, močálech, odložení části oblečení.

Zraněná chodidla

Příčiny: Pohyb bez bot nebo ve zničených botách „ruined“ kvality.

Příznaky: Postava přijímá poškození v závislosti na rychlosti přesunu a povrchu, po kterém se pohybujete. V chatu se objevují varovné hlášky „My feet hurt“ a „My feet are sore“. Poškozením chodidel může dojít až ke krvácení nebo zlomenině. Přijímané poškození ovlivňuje úroveň úložiště zdraví, nicméně na hranici 1000 jednotek zdraví již postava dále není zraňována a nepřijímá poškození, tudíž na zranění chodidel nezemřete.

Status: Onemocnění samotné nemá žádný specifický status. V inventáři se však mohou zobrazit rudé statusy „krvácení/bleeding“ a „zlomenina/fracture“, pokud dojde ke zranění postavy.

Léčba: Od tohoto zranění vás uchrání pouze kvalitní obuv. Ta bude přijímat poškození a postava zůstane ušetřena.

Bezvědomí typu A (nízká hladina krve)

Příčiny: Méně než 500 jednotek krve ve vašem tělesném úložišti

Příznaky: Neschopnost pohybovat se, vidět, slyšet, otevřít inventář nebo provést libovolnou akci. Při upadnutí do bezvědomí se zobrazí černá obrazovka se zprávou „jste v bezvědomí“ uprostřed.

Status: Žádný

Léčba: Pro probuzení je nutné překonat hranici 500 jednotek krve, všemi dostupnými prostředky. Nejefektivnější je použití Blood Bagu nebo Saline Bagu. Je možné hráče také krmit, aby zotavování proběhlo co nejrychleji. Pokud jste se ocitli v bezvědomí díky krvácení, je nutné se nejprve postarat o to, aby hráč již nadále neztrácel krev, vše ostatní má v tomto případě nižší prioritu. Z bezvědomí můžete postava procitnout i sama, je ale nutné, aby charakter splňoval podmínky pro regeneraci krve ještě před tím, než se do tohoto stavu dostane. Díky této regeneraci se probudíte, jakmile vaše hladina krve dosáhne vyšší hodnoty než 500 jednotek. Jakékoliv zranění, způsobující bezvědomí totiž nemá vliv na stavy vašich úložišť vody a energie, dokonce budou i pomaleji klesat, jelikož jste v nečinnosti. Při nesplnění podmínek pro krevní regenerací, jste odsouzeni k dalšímu respawnu.

Bezvědomí typu B (šok)

Příčiny: Vzhledem k rozsáhlým zraněním, hodnota šoku v určité části vašeho těla přesáhne současnou hodnotu krve.

Příznaky: Totožné s bezvědomím typu A.

Status: Totožné s bezvědomím typu A.

Léčba: Pro probuzení z tohoto typu bezvědomí je potřebný epinephrin nebo defibrilátor, který resetuje hladinu přijatého šoku zpět na nulu. Bez cizí pomoci je vaše postava schopná probudit se sama. Hodnota šoku rychle klesá (přibližně 30 jednotek za sekundu) a čím vyšší je hodnota vašeho krevního úložiště před upadnutím do bezvědomí, tím rychleji procitnete přirozeně. Pokud bezvědomí typu B trvá již několik minut, zranění bylo pravděpodobně tak velké, že postupně přešlo v bezvědomí typu A, což vyžaduje odlišné postupy léčby.

thumb up