Tělesná úložiště | Krev

Možná si myslíte, že stav vaší krve funguje jako ukazatel života a jakmile se přiblíží k nule, umíráte. Pravda je ovšem jiná, existuje jiné tělesné úložiště určené k této funkci a tím je zdraví. Maximální úroveň krve činí 5000 jednotek (což je téměř průměrná hodnota krve kolující v lidském těle). Plní dvě rozdílné funkce a to ochrannou a funkci indikátoru, tedy rozhodující faktor, díky kterému vás hra pošle do bezvědomí.

Nejdříve si popíšeme ochrannou funkci. Pokaždé, když si vaše postava přivodí zranění (škrábanec od zombie, střelná rána, pád z římsy…) krev absorbuje většinu poškození a cennější zdraví bude částečně nebo kompletně ušetřeno. Mít hladinu krve na nule vás nezabije, alespoň ne přímo, jenže veškeré poškození absorbuje zdraví namísto krve. Navíc vaše postava upadne do bezvědomí, jelikož hranicí pro něj je 500 jednotek krve. Jakmile hladina vaší krve klesne pod tuto hranici, jste v bezvědomí nehledě na další okolnosti. Z tohoto stavu se lze probrat jedině, pokud se vám podaří zvýšit hladinu krve nad 500 jednotek. Každá jiná metoda (např. adrenalin) bude jen dočasná o délce trvání maximálně několika sekund. Existuje i druhá forma bezvědomí, kde je úroveň krve důležitým faktorem. Pracuje se skrytou hodnotou zvanou „šok“. Při každém přijatém poškození hodnota šoku stoupá. Části těla, které byly zasaženy, ovlivňují výši šoku, samozřejmě hlava je tou nejchoulostivější. Pokud hodnota šoku přesáhne vaší aktuální hodnotu úložiště krve, upadnete do bezvědomí, což znamená, že čím méně krve zrovna máte, tím více jste náchylnější k bezvědomí. Z tohoto druhu mdlob je možné se dostat použitím alternativních metod jako například epinefrinu a defibrilátoru, které obnoví hodnotu šoku zpět na nulu. Chcete-li procitnout přirozenou cestou, stačí počkat, dokud šok nepomine (klesá přibližně 30 jednotek za sekundu). Toto je důvod proč postřelení hráči často neomdlívají šokem, neboť zásah do těla většinou nepřekoná nutnou šokovou hranici.

Způsob jak obnovit stav vašeho úložiště krve je o dosažení potřebných statusů úložišť vody a energie. Regeneraci můžeme rozdělit na pomalou a rychlou. K pomalé regeneraci krve potřebujeme dosáhnout úrovně vody alespoň nad 1500 jednotek a 2000 jednotek energie. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni vidět přesnou hladinu našich úložišť, přesuneme se k inventáři. Po dosažení hladiny 1500 jednotek vody postava ztrácí status „žíznivý“ a to je signál dostatečné potřeby vody pro pomalou regeneraci. Pro energii, dosažení hladiny 2000 jednotek znamená zobrazení tmavě zeleného statusu „energický“. Takže nebýt žíznivý a mít zobrazený status energický v inventáři (světle zelený je ideální, ale v tomto případě postačí i tmavě zelený) znamená dosažení pomalé regenerace krve. Rychlost zotavování je však pouze 0,5 jednotky za sekundu, což ve výsledku trvá přibližně 3 hodiny, při úvaze že začínáte od nuly. Není to žádná závratná rychlost, nicméně se postupně uzdravíte a to se počítá. Jestliže jste raněni vážněji a potřebujete doplnit zásoby krve co nejdříve, poté přichází v úvahu rychlá regenerace krve. Je mnohem těžší jí docílit, ovšem nakonec se vyplatí. Jako u předchozího případu pomalé regenerace, jsme znovu odkázáni na informace z inventáře. Nyní je nutno překonat hranici 2500 jednotek pro úložiště vody a 4000 jednotek energie. V inventáři se vám v tomto případě musí zobrazit minimálně tmavě zelený status „hydratovaný“ (světle zelený je samozřejmě lepší) a světle zelený status „energický“. Tato varianta regenerace je třikrát rychlejší, než předchozí. Při rychlé regeneraci krve tak regenerujete rychlostí 1,5 jednotky za vteřinu a rychlost kompletní regenerace (tedy od nuly po 5000) se zkrátí na přibližných 55 minut!

Existují avšak některé alternativní postupy obnovení zásob krve, jestliže nemáte k dispozici potřebné zdroje k dosáhnutí uspokojivých hladin vody a energie. Jedná se o Saline Bag IV (vytvořeného ze Saline Bagu a IV Starter Kitu) nebo Blood Bag IV (vytvořeného z Blood Bagu a IV Starter Kitu). Obě uvedené metody vyžadují alespoň dva hráče. Saline Bag IV vám po aplikaci přidá 500 jednotek krve, Blood Bag IV zaručuje až čtyřnásobné množství (tedy 2000 jednotek). Blood Bag je však mnohem rizikovější. Komplikací jsou především různé krevní skupiny hráčů, v neznalých rukou může aplikace Blood Bagu přivodit i smrt.

ARTIC_DayZ_ZP_03_02

Stejně jako u předchozích tělesných úložišť, je možné přibližně určit, kolik krve vám ještě zbývá. Hra to vyjadřuje procesem známým jako desaturace. Subjekt trpící desaturací se pomalu stává barvoslepý, v důsledku nízké koncentrace kyslíku v krvi (nebo prostého úbytku krve). Tímto si již určitě každý prošel, pokud se vám zdají barvy najednou ponuré, nejspíš byste měli uvažovat nad doplněním svých krevních zásob. Barevný svět značí, že jste v pořádku, černo-bílé obrazovky je ale lepší se vyvarovat.

Tělesná úložiště | Zdraví

Posledním tělesným úložištěm, kterým se budeme zabývat, je zdraví. To rozhoduje, kdo přežije a kdo se bude muset s danou postavou rozloučit. Je to nejdůležitější ukazatel, všechny ostatní úložiště se ho různě dotýkají a ovlivňují. Maximální hranice zdraví je omezena na 5000 jednotek. Pokaždé, když vaše postava absorbuje poškození, největší dopad má na krev. Zdraví poklesne v závislosti na intenzitě zranění a krevní absorpci (v některých případech je krev schopná toto poškození absorbovat sama).

Jak zjistím stav mého zdraví? Na tuto otázku má hra jednoduchou odpověď. Přibližnou hodnotu zásob vašeho zdraví určíte podle úrovně rozmazání vašeho zraku. Někteří z vás si mohli myslet, že se jedná pouze o bug, který může být jednoduše vypnut drobným trikem v konfiguračním menu. Je dokonce možné rozmazání obrazu v nastavení grafiky zakázat. Avšak vypnutím ztrácíte možnost vizuálně rozpoznat, stav vašeho zdraví. Lidé, myslící si, že rozmazání je pouze jakýsi glicth mívají pocit falešného bezpečí, což se jim může i vymstít. V případě nutnosti deaktivace post procesu (např. z technických důvodů), ho doporučuji alespoň čas od času na pár sekund zapnout, čistě pro kontrolu vašeho zdraví.

Rozpoznat stav vašeho zdraví pomocí rozmazání obrazu je poměrně subjektivní. Obecně můžeme poznamenat, že čím méně se můžeme ve světě orientovat, tím spíše je nutno přemýšlet o znovunabytí zdraví. Obecně však při ztrátě zdraví pozorujeme tyto tendence:

  • 5000 jednotek – vidění je perfektní,
  • 4000 jednotek – siluety jsou rozmazané, detaily zmizí, dopad na hru není až tak citelný
  • 3000 jednotek – siluety mizí, loot je těžké identifikovat, můžete narážet do nábytku
  • 2000 jednotek – neschopnost rozeznat hráče od zombie, orientace se stává obtížnou
  • 1000 jednotek – neschopnost rozeznat hráče od křoví, rozeznáváte pouze barvy a světlo
  • 0 jednotek – smrt

Neexistuje žádný umělý způsob, jak obnovit zdraví, jde to pouze přirozenou cestou (stejně jako doplnění krve). Pro regeneraci zdraví, musíte splnit kritéria pro rychlou regeneraci krve (2500 jednotek úložiště vody a 4000 energie nebo statusy „hydratovaný“ a světle zelený „energický“) a mít plnou krev. To znamená, že pokud není vaše krev na zcela kompletní úrovni, vaše zdraví se nebude regenerovat! Po splnění těchto podmínek se úložiště zdraví obnovuje rychlostí jedné jednotky za sekundu.