Tělesné úložiště | Voda

Voda, univerzální tekutina a nezbytná složka života – DayZ není výjimkou. Úložiště pro vodu je relativně malé, čítající znovu 4000 jednotek a vyčerpává se rychle. Naplňuje se podobně jako váš žaludek, a zvyšuje se jenom v případě, že to co jste právě pozřeli, obsahovalo vodu (nebo jste jednoduše pili). Buďte opatrní, protože některé potraviny (především ty suché, například cereálie) jsou schopné vyčerpat vaše úložiště vody a aby nedošlo k dehydrataci, budete ho muset znovu doplnit. Na rozdíl od žaludku, úložiště vody je dobré kompletně naplnit, prázdné totiž způsobuje dehydrataci a ta Vás pomalu zabíjí. V ideálním případě se snažte tekutiny doplňovat v menší míře, avšak pravidelně, aby nedošlo k poklesu k nízkým hodnotám.

V případě neschopnosti doplňování, úroveň úložiště vody začne postupně klesat. Nejprve budete upozorněni o žíznění vaší postavy prostřednictvím bílých zpráv ve hře. Poté, když je úroveň stále nižší a situace naléhavější, změní se varovné bílé zprávy v červené. V tomto bodě by nalezení vody měla být vaše priorita číslo jedna. Jakmile se totiž dostanete s hladinou vody na nulu, začínáte umírat na dehydrataci. To ještě není vše, hladina tělesného úložiště vody může jít i do záporných hodnot! Maximální zápornou hranicí je -1000 jednotek. Abyste se z těchto čísel dostali zpět do normálu, musíte pít opravdu hodně.

ARTIC_DayZ_ZP_voda_a_energie_01

Existují dvě fáze dehydratace. Zlomovou hranící je hodnota -1000 jednotek vody, kdy se dostáváme z první fáze do druhé. Dehydratace nejdříve způsobuje úbytek 2 jednotek zdraví za sekundu (žlutá křivka), spolu s úbytkem 0,5 % z aktuální hodnoty úložiště krve za sekundu (fialová křivka). Za předpokladu plných úložišť zdraví a krve (pro každé je to 5000 jednotek) a při dodržení tohoto klesajícího trendu, Vaše postava umírá přibližně za 42 minut (jelikož dochází k vyčerpání tělesného úložiště zdraví, jehož hodnota je pro přežití nejdůležitější). Na odvrácení katastrofy vlastními silami máte ale pouhých 7,5 minuty, to je totiž hranice, kdy zásoby úložiště krve klesnou pod hodnotu 500 jednotek, a postava upadá do bezvědomí.

Přesáhneme-li ovšem hodnotu -1000 jednotek tělesného úložiště vody, přichází na scénu druhá, mnohem vražednější fáze. Při ní dochází k úbytkům 8 jednotek zdraví za vteřinu (modrá křivka) a 1% krve za sekundu (červená křivka). Z grafu je patrné, že při těchto podmínkách Vás smrt čeká již za 10 minut a bezvědomí již za 4 minuty! A to znovu pouze za předpokladu plných úložišť krve a zdraví. Dehydrataci rozhodně nepodceňujte, její dopady jsou značné, dodržovat pitný režim se jistě vyplatí!

Jak vidíte na obrázku, úroveň zaplnění úložiště vody může být vyjádřena v inventáři pomocí několika statusů. Žlutý status „žíznivý/thirsty“ se objevuje při hladině nižší než 1500 jednotek, oranžový status při hladině nižší než 500 jednotek a pokud je status rudý, potom se nacházíte v záporných hodnotách. Na druhé straně, světle zelený status „hydratovaný/hydrated“ značí hladinu vyšší než 3500 jednotek, zelený status pak náleží hladině nad 2500 jednotek. Absence jakéhokoliv z těchto statusů napoví, že se hladina tělesného úložiště vody nachází přibližně mezi 1800 a 2500 jednotkami.

Tělesné úložiště | Energie

Jedná se o další indikátor potravinových rezerv. Napovídá Vám o aktuálním stavu rezervy pevné stravy a jako je tomu v případě vody, největší prospěch přináší zcela naplněné úložiště, zatímco mít ho prázdné je nebezpečné, v nejhorším případě i smrtící. Energie má ohromující limit 20000 jednotek a ubývá znatelně pomaleji než voda. Přesto nemůžeme stav energie kompletně ignorovat.

Protože vaše úložiště energie je obrovské, můžete de facto sníst skoro vše, na co narazíte a pak běhat po Chernarusi bez nutnosti se o stav energie neustále zabývat. Stále je ovšem nutno brát zřetel na obsah žaludku a přejídání. Vezměte také na vědomí, že suché potraviny (např. rýže) obsahují velké množství energie, ale zároveň vás dehydratují. Při poklesu zásob se systém upozornění chová podobně jako v případě úložiště vody. Nejdříve vás hra upozorní prostřednictvím bílých zpráv, poté rudých a nakonec při nedoplnění stavů začne úroveň vaší energie klesat do záporných hodnot. To znamená, že když jste hladoví, ztrácíte krev a zdraví podobně jako při dehydrataci, jen ztráty se zde pohybují v menším měřítku a to 0,5% z aktuálního stavu krve a 1 absolutní bod zdraví za sekundu. Za předpokladu plných stavů krve a zdraví, máte mnohem více času na reakci než v případě dehydratace. Do bezvědomí upadnete za 7,5 minuty (fialová křivka) a teprve až po 84 minutách umíráte hlady (žlutá křivka).

ARTIC_DayZ_ZP_voda_a_energie_02

Stejně jako s jídlem a vodou můžeme odhadnout stav energie pohledem na status v inventáři. Žlutý status „hladový/hungry“, se kterým se objevujete při spawnu znamená, že hladina vaší energie se nachází pod 1000 jednotkami. Tento status se změní v oranžový, jakmile energie poklesne pod 500 jednotek a nakonec je změněn v rudý status „hladovění/starving“. V tomto momentě jsou již vaše zásoby energie v mínusu. Na druhé straně, světle zelený status „energický/energized“ udává, že se stavy úložiště energie nachází plné přes 4000 jednotek, u tmavě zeleného statusu se jedná o překročení 2000 jednotek. V případě nezobrazení žádného z těchto statusů se stav úložiště energie pohybuje mezi 2000 a 1000 jednotkami. Grafika udává maximum v 5000 jednotkách, ale toto je pouze pro ilustraci, opravdová kapacita, které můžeme dosáhnout je až 20000.

Úbytek vody a energie | Pohyb

Zásoby úložiště energie a vody ubývají především v závislosti na rychlosti pohybu vaší postavy.  Ten můžeme rozdělit na: Sprint, jogging (klus/běh) a chůzi. Jak víme, značný pokles obsahu tělesných úložišť vody a energie postavu vystavuje nebezpečí dehydratace a hladovění.

ARTIC_DayZ_ZP_voda_a_energie_03

Při sprintu postava logicky spotřebuje nejvíce tekutin a vynaloží na tento pohyb nejvíce námahy. V grafu je sprint reprezentován žlutou křivkou, která vyjadřuje úbytek 1,6 jednotky vody a energie za vteřinu. Pokud uvažujeme hodnoty úložišť naplněné shodně na 4000 jednotek (což pro postavu znamená plné úložiště vody a světle zelený status „Energized/energický“), tak se na práh dehydratace a hladovění při ustavičném sprintu dostáváme přibližně po 40 minutách. Při klusání, kdy úbytky vody a energie činí 0,5 jednotky za vteřinu, se dostaneme na nulu asi po dvou hodinách (fialová křivka) a při chůzi (modrá křivka) s úbytkem pouhých 0,15 jednotky za vteřinu nám 4000 jednotek vydrží rovnou po několik hodin.

Nezapomínejte, že smyslem tohoto grafu je pouze orientačně poukázat na rozdíly v úbytcích vody a energie při různých rychlostech pohybu postavy. Ve výsledku jsou celkové ztráty dány vícero faktory. Pokud ovšem budete vystaveni riziku hladovění, žíznění a nuceni k delším přesunům za zdroji vody či potravy, při pohledu na strmost žluté křivky byste se měli zamyslet nad tím, jaké tempo pohybu zvolíte.