Závažné onemocnění | Chemická otrava

Otrávit váš herní organismus chemicky můžete pouze požitím desinfekčního spreje. Otrava je za to o to jistější (100% pravděpodobnost) a také o to vražednější. Chemickou otravu nelze žádným způsobem léčit, musíte si jí protrpět až do konce (v tom šťastnějším případě). Je velice pravděpodobné, že nepřipravení hráči během několika minut zemřou, ale pojďme se nejdřív podívat na průběh:

Kontrakce: Doba trvání 40 – 120 sekund. Opět platí, že hra v této fázi hráče varuje a upozorňuje ho na nezdravou látku, jež zrovna pozřel. Znovu se neobjevují žádné příznaky nebo statusy. Ve fázi kontrakce se nacházíte pouze několik sekund, nemoc se teprve chystá vypuknout.

Silná nevolnost: Doba trvání 2 – 5 minut. Silnou nevolnost doprovázejí nejvíce devastující příznaky. Trpíte nejen ztrátou 0,5% aktuálního obsahu krve za vteřinu, avšak paralelně ztrácíte ještě 0,5% aktuálního stavu zdraví za vteřinu! Status „nemocný/sick“ ve vašem inventáři je již v této fázi oranžový a můžeme pozorovat rudé zprávy „je mi nevolno“. Spotřeba vody se v těchto okamžicích pohybuje na ztrátě jedné jednotky za vteřinu.

První zvracení: Doba trvání 10 – 15 sekund. Okamžitá ztráta 1000 jednotek vody, 600 jednotek energie a 500 jednotek žaludku. Zvracení má znovu masivní dopad na váš status „zdravý/healthy“ za předpokladu, že jste ho byli schopni doposud udržet. Okamžitě doplňte tělesné sklady, přijde vám to jistě vhod.

Žaludeční křeče: Doba trvání 20 – 40 minut. Symptomy jsou pro nynějšek lehce přívětivější, než při silné nevolnosti, jenže délka trvání fáze ji dělá mnohem nebezpečnější. V průběhu žaludečních křečí se v inventáři objevuje červený status „nemocný/sick“ a postava znovu upozorňuje rudými zprávami na váš ubohý stav. Ztráty životně důležitých komodit zdraví a krve se snížily na 0,3% za vteřinu, na druhou stranu spotřeba vody se zdvojnásobila! Snažte se proto co nejvíce doplňovat tekutiny.

Druhé zvracení: Doba trvání 10 – 15 sekund. Stejné ztráty jako v prvním případě, je dobré nechat si po prvním zvracení zásoby jídla a pití, nyní se nám budou taktéž hodit.

Vyčerpání: Doba trvání 15 – 30 minut. Pokud jste přežili až do této chvíle, předčasně nejásejte, není zcela vyhráno. Při chemické otravě je i ve stavu vyčerpání přítomný oranžový status „nemocný/sick“. Navíc krevní ztráty Vám budou ještě pár okamžiků působit problémy, tentokráte rychlostí pouhých 0,1% aktuálního stavu za sekundu. Ztrácíte už jenom krev, zdraví zůstává netknuté. Zcela oddychnout si můžete až ve chvíli, kdy zmizí status z vašeho inventáře a tím se fáze vyčerpání ukončí.

Chemická otrava nedává žádné šance hráčům, kteří neudržovali svojí postavu před nakažením zdravou (modrá křivka). I v tom nejlepším možném případě s plným krevním úložištěm, nezdravý charakter upadne po 10 minutách do bezvědomí. Nemoc je prostě nekompromisní, doprovázená celou řadou smrtelných příznaků.

ARTIC_DayZ_ZP_Chemicka_otrava_01

Graf zobrazuje ztráty úložišť při uvažování průměrné doby setrvání v jednotlivých fázích onemocnění. Rozdíl mezi zdravým a nezdravým charakterem je znatelný až po nastoupení fáze žaludečních křečí. Dosud totiž byly ztráty tak vysoké a náhlé, že se zde krevní regenerace téměř neměla šanci efektivně projevit (a proto mají přibližně do 3 minuty křivky na grafu společný průběh). Bohužel ani rychlá krevní regenerace (žlutá křivka), tak ani pomalá krevní regenerace (zelená křivka) Vás sama o sobě neuchrání před bezvědomím. Co je ovšem důležitější, zbrzdí pokles úložišť a při zmírnění ztrát (za podmínky udržení krevní regenerace) pomohou postavě znovu procitnout. Ovšem vzhledem k vysokým ztrátám vody a dvojímu zvracení v průběhu otravy, je vhodné, aby se o nemocného staral zdravotník a v případě potřeby podával pacientovi stravu s tekutinami či bez váhání aplikoval Blood/Saline bag. Zjednodušený průběh chemické otravy lze vidět na obrázku níže:

ARTIC_DayZ_ZP_Chemicka_otrava_02

Doposud jsme se bavili pouze o krevních ztrátách. Nezapomínejte, že paralelně s krví ztrácíme i zdraví. Jeho úbytek odpovídá přibližně modré křivce v grafu, jelikož ztráta zdraví je stejná jako krve, jen s tím rozdílem, že se neregeneruje (pokud není tělesné úložiště krve zcela plné). Technicky, úbytkem zdraví se nikdy nedostane na absolutní nulu. Svět okolo vám ale bude připadat velmi rozbředlý, neuvidíte téměř nic a budete velmi zranitelní. Jakékoliv, byť sebemenší poranění pro Vás znamená jednocestnou jízdenku zpět na pobřeží. Z důvodu absolutní bezbrannosti se doporučuje, najít si předem bezpečné místo a nemoc zde (nejlépe za pomoci zdravotníka) přečkat. Po odeznění příznaků nejdříve musíte počkat, až se zcela zregeneruje krev (přibližně 50 minut při rychlé krevní regeneraci a přes dvě hodiny při pomalé), regenerace zdraví nastupuje hned poté, rychlostí 1 jednotky za vteřinu (kompletní regenerace zdraví trvá přibližně 83 minut).

DayZ_Chemická_otrava_02