Závažné onemocnění | Těžká otrava jídlem

Těžká otrava jídlem je jednou z nejhorších otrav, se kterou se v současné Chernarusi můžete setkat. Na váš herní organismus má devastující účinky a naštěstí je velice vzácná. Přivodit si ji můžete pouze pojídáním bobulí a to opravdu velmi zřídka. Po nakažení budete postupně procházet těmito fázemi:

Kontrakce: Dobra trvání 3 – 7 minut. Znovu se jedná o období bez žádných viditelných příznaků, stejně jako tomu bylo u předchozích slabších verzí otrav (varovné zprávy o divném pocitu v ústech jsou samozřejmostí). V tomto případě vážně nepodceňte situaci a připravte se na příchod nemoci alespoň vyhledáním bezpečného místa, zajištěním potravin a tekutin.

Silná nevolnost: Doba trvání 10 – 20 minut. Jedná se o nejsilnější variantu nevolnosti. V inventáři se objevuje oranžový status „nemocný/sick“ a varovné zprávy jsou rudé. Ztráty krve se znovu zvyšují nyní už na 0,3% aktuálního stavu krevního úložiště za vteřinu. Spotřeba vody zase stoupá, je dobré mít ji kolem sebe dostatek, abychom se snažili udržovat hladinu stále na slušné úrovni

První zvracení: Doba trvání 10 – 15 sekund. Po nevolnosti nastupuje fáze zvracení, stejně jako tomu bylo u střední otravy. Zvracení je poměrně efektivní pokus o zničení vašeho statusu „zdravý/healthy“, buďte připraveni a ihned po úbytku životně důležitých komodit (600 jednotek energie a 1000 jednotek vody) se snažte je rychle doplnit.

Žaludeční křeče: Doba trvání 20 – 40 minut. Těžká otrava jídlem se dostává až k fázi žaludečních křečí. V inventáři se vám zobrazuje rudý status „nemocný/sick“, nacházíte se v doposud nejvážnějším období otrav. Ztráty krve se pohybují na 0,2% aktuálního stavu krve za vteřinu, spotřeba vody se zdvojnásobí. Je nutné neustále doplňovat zásoby tekutin.

Druhé zvracení: Doba trvání 10 – 15 sekund. Nastal čas druhého pokusu hry připravit vaši postavu o regeneraci. Znovu se pokuste o doplnění stavů.

Vyčerpání: Doba trvání 15 – 30 minut. Konečně se ocitáte v poslední fázi těžké otravy jídlem. Jste-li ještě naživu, nemáte stále vyhráno. Příznaky již téměř vymizely, ovšem snažte se čas od času doplňovat tekutiny, dokonce i ve fázi vyčerpání máte v případě těžké otravy pořád ještě zvýšenou spotřebu vody. Oddychnout si můžete teprve po zmizení statusu „nemocný/sick“ z vašeho inventáře.

Neudržujete-li svoji postavu zdravou, nemáte sebemenší šanci přežít. Do bezvědomí se dostanete již na přelomu fáze prvního zvracení, přibližně po nějakých patnácti minutách. Na druhou stranu hráči, jejichž herní postavy se mohou pochlubit statusem „zdravý/healthy“ mohou nejtěžší z forem otrav jídlem přečkat živí.

ARTIC_DayZ_ZP_Tezka_otrava_01

Z grafu, který uvažuje průměrnou dobu setrvání v každé fázi nemoci je patrné, že přibližně do patnácté minuty se zdravý i nezdravý charakter dostávají do bezvědomí (při nejkratším možném průběhu fáze silné nevolnosti to neplatí, ovšem bezvědomí se pravděpodobně stejně nevyhnete). To je dáno vysokými úbytky krve ve fázi silné nevolnosti, kdy ani rychlá krevní regenerace není schopná tyto ztráty vyrovnávat a udržovat nad hranící 500 jednotek. Dále se ovšem průběhy křivek liší.

Zdravý charakter s rychlou krevní regenerací se po zmírnění úbytků krve v probíhající fázi žaludečních křečí může právě díky rychlé krevní regeneraci dostat nad onu hranici 500 jednotek a z bezvědomí procitnout (je ovšem nutné si po celou tuto dobu krevní regeneraci udržet!). Oddychnout si ovšem zcela nemůžete, až do odeznění nemoci budete balancovat na tenkém ledu a jakákoliv další, nevynucená ztráta krve vás smrtelně ohrožuje. Zdravý charakter s pomalou krevní regenerací se zcela určitě bezvědomí nevyhne, a jakmile se do tohoto stavu dostane, není schopen z něj v průběhu onemocnění (zotavování začíná v nejhorším případě až po cca hodině a to už regenerace pomine) sám procitnout. Pomoc zdravotníka je v tomto případě nutná. Nezdravý charakter má jen velmi malé šance na přežití, pokud nemoci vzdoruje sám. Zjednodušený průběh nemoci je zaznamenán na obrázku níže:

ARTIC_DayZ_ZP_Tezka_otrava_02

Těžkou otravu v žádném případě nepodceňujte. Snažte se udržovat regeneraci a stavy tělesných úložišť jak jen to jde, i když je to úkol složitý. Mějte na mysli, že tato forma onemocnění nelze být vyléčena (na rozdíl od předchozích), jste odkázáni pouze sami na sebe a své schopnosti.

DAYZ_Těžká_otrava_jídlem_02