Závažné onemocnění | Hyperthermia

Hyperthermia (chcete-li, hypertermie) je vedlejším efektem tepla, vzniká přirozeným přehřátím organismu a její regulace je stejně tak důležitá, jako udržovat vaší postavu zdravou. Perfektní teplota, kterou je dobré si v DayZ udržovat je přibližně 36 stupňů Celsia. Pokud vaše tělesná teplota přesáhne hranici 38 stupňů, mluvíme o nastupující hypertermii. Nárůst tělesné teploty je zapříčiněn přílišnou hodnotou heat comfortu vaší postavy, což má za následek její postupné zvyšování. K tomu dochází při heat comfortu 18 a více. Zvyšování tělesné teploty můžeme rozdělit na tři fáze:

Hot: Tělesná teplota postavy se dostává nad hodnotu 37,1 stupňů Celsia. V důsledku lehkého přehřívání se navyšuje spotřeba vody o 0,1 jednotky za vteřinu. V chatu nepozorujeme žádné zprávy, ale v inventáři se již zobrazuje žluto-zelený status „horký/hot“.

Overheating: S postupným navyšováním teploty se dostáváme k hranici 38 stupňů. Zde se překlápí první fáze do druhé. Spotřeba vody se zvyšuje již na jednu jednotku za vteřinu a v chatu pozorujeme rudé zprávy „I am Overheating“. V inventáři se objevuje hnědo-oranžový status „přehřívání/overheating“.

Hypethermia: Ignorací navyšování tělesné teploty a nesnížením heat comfortu se dostáváme do poslední fáze – Hyperthermie. Ta se objevuje až od 40 stupňů Celsia a vyznačuje se ztrátou dvou jednotek vody za vteřinu. Varovné zprávy v chatu jsou rudé, ve znění „I am Hyperthermic“. V inventáři se objevuje taktéž rudý status „Hyperthermia“.

Jak je z příznaků patrné, Hyperthermie není nikterak nebezpečná nemoc a zdaleka se nemůže rovnat, co se nebezpečnosti týče, otravám. Vzhledem k postupnému nástupu lze hyperthermii lehce předejít. Toho docílíme snížením pravého heat comforu vaší postavy. Takže budeme muset výrazně změnit některý z faktorů, který ovlivňuje pravý heat comfort. Nejsnadnější možností je snížit samotný heat comfort nošeného oblečení namočením v močálech, nebo jej na chvíli zcela odložit. Po určité chvíli teplota poklesne a nebezpečí hyperthermie je zažehnáno.

DayZ_Tělesná_teplota_02