Závažné onemocnění | Hypothermia

Tentokráte se zaměříme na hypotermii, vedlejší efekt extrémní zimy. Ta může váš charakter sužovat po dlouhodobém promáčení, nedostatečným ošacením…prostě vždy, když hodnoty pravého heat comfortu spadnou pod -10 a tělesná teplota charakteru začne klesat. V reálném životě savci využívají zásoby energie pro udržení tělesné teploty, aby zůstali naživu. Přesně to samé platí i pro DayZ. Pokud vaše hodnota pravého heat comfortu poklesne pod stanovenou mez začne vaše postava pro udržení teploty spotřebovávat zásoby energie. Průběh hypotermie podobně jako její opak hypertermii můžeme popsat třemi fázemi.

Cold: Tělesná teplota spadne pod úroveň 35,8 stupňů celsia. Dochází ke kompenzování tepelných ztrát spalováním energie a postava tak ztrácí 0,55 jednotek energie za vteřinu. Že se nacházíme v tomto nastupujícím stádiu hypothermie hra signalizuje rudými hláškami v chatu „I am cold“ a „I am shaking“. V inventáři se navíc objeví žluto-zelený status „chladný/cold“.

Freezing: Pokračujícím klesáním teploty se dostáváme pod hranici 35 stupňů. Zde přecházíme do druhé fáze, kdy energetické ztráty již činí 0,8 jednotek energie za vteřinu. V chatu se objevují rudé hlášky „I am freezing“ a v inventáři pak oranžový status „mrznu/freezing“.

Hypothermia: Pokud tělesná teplota postavy klesne až pod hodnotu 34,5 stupňů Celsia, mluvíme o tzv. Hypothermii, tedy konečné fázi onemocnění. Doposud docházelo pouze ke ztrátám energie, ale hypothermie je v tomto odlišná. Mimo ztrát 1,05 jednotek energie za vteřinu dochází i ke ztrátám ostatních, důležitějších tělesných úložišť. Při tomto drastickém podchlazení každou vteřinou také přijdete 10 jednotek zdraví a 5 jednotek krve, což činí hypothermii smrtelnou, pokud nedojde k urychlenému návratu ke správné tělesné teplotě. V chatu můžeme pozorovat rudé varování „I am hypothermic“ a v inventáři se vyskytuje taktéž rudý status „hypothermic“.

Podchlazení se lze zbavit pouze změnou patřičných faktorů, které ovlivňují hodnotu pravého heat comfortu. To je způsobenou především vodou nasáklým oblečením, sychravým a chladným počasím, či nedostatečném ošacením. Být správně oblečený a v suchu by vám tedy mělo zajistit bezproblémové udržení teplot na požadovaném optimu. K rychlému navýšení heat comfortu a v souvislosti s tím i tělesné teploty dosáhneme posezením u ohně. Ten nám pomůže vysušit oblečení a zahřát postavu. K ohřátí charakteru slouží i předmět „Heatpack“, který stačí umístit do inventáře, kde jej můžete aktivovat. Heatpack pak bude po určitou dobu (určenou červeným pozadím předmětu po aktivaci) předávat postavě teplo. Po použití se ovšem tento předmět nevratně zničí a nelze jej aktivovat znovu.

DayZ_Tělesná_teplota_02