Před samotným začátkem bych vás chtěl upozornit, že krevní transfuze je komplexní proces sestávající se z mnoha důležitých kroků a měl by se provádět pouze v extrémních situacích. Mnohem jednodušší a mnohokrát i rychlejší je použití Saline Bagu, který vám sice dodá pouze 500 ml fyziologického roztoku, za to je univerzální. Před podáním Bloodbagu se vždy ujistěte o nutnosti jeho potřeby. Pokud se již pro jeho podání nakonec rozhodnete, pak si prostudujte následující postup.

Předměty potřebné pro krevní transfuzi:
 • Blood Test Kit (min. 2x)
 • Blood Bag (prázdný)
 • IV Starter Kit
Krok 1 | Kontrola krevní skupiny příjemce a dárce
 1. Základem je aby dárce pomocí jednoho Blood Test Kitu zjistil krevní skupinu příjemci, který v těchto situacích často bývá v bezvědomí, a druhý použil k zjištění své krevní skupiny. Pozor, mějte na paměti, že po každém spawnu se muže vaše krevní skupina změnit, proto je dobré provádět tuto kontrolu před aplikováním krevní transfuze.
 2. Výsledky obou testů porovnejte s tabulkou krevních skupin a zjistěte zda-li jsou mezi sebou kompatibilní. Pokud ne, je nutné najít jiného dárce s vhodnou krevní skupinou pro příjemce.
Krok 2 | Odebrání krve od dárce
 1. Odebrání krve nelze provést sám sobě, vezměte tedy do ruky Blood Bag a odeberte krev od vhodného dárce. Pozor dárce odebráním ztratí 2000 jednotek krve, pokud před odběrem nemá plné úložiště, může se tak sám dostat do problémů!
 2. Po ukončení akce odebírání krve, se plný Blood Bag objeví na zemi.
Krok 3 | Darování krve příjemci
 1. Plný Blood Bag zkombinujte s IV Starter Kitem a tím získáte Blood Bag IV potřebný pro aplikování.
 2. Do rukou vezměte připravený Blood Bag IV a aplikujte ho příjemci. Po dokončení darování krve příjemce získá 2000 jednotek krve a tím i větší šanci na přežití.

DayZ_Krevní_transfuze

NĚKOLIK POZNÁMEK NA ZÁVĚR

Je-li dárce kompatibilní a další přeživší není přítomen, pak musí být předpokládaný příjemce pořád při vědomí, aby mohl odebrat krev z dárce. To znamená, že k odebrání krve je potřeba vždy dvě osoby při vědomí.

Provádění transfuze krve bez jakéhokoliv testování krevních skupin, představuje přibližně 43% šanci shody. Zdá se to jako poměrně velká šance na úspěch, ale připomínám vám, že nekompatibilita krevních skupin usmrtí pacienta ať se děje co se děje. Podstoupili by jste to riziko, dát vašemu příteli neprověřenou krevní transfuzi s nadpoloviční možností smrti?

Tabulka krevních skupin se může zdát na první pohled poněkud matoucí. Zde jsou některá sepsaná pravidla, které můžete použít:

 • Typ 0- (tzv. Universální dárce) můžete použít pro všechny ostatní skupiny.
 • Typ AB+ (tzv. Universální příjemce) může obdržet krev od všech ostatních
 • Typ A můžete použít pro skupiny A a AB.
 • Typ B můžete použít pro skupiny B a AB.
 • Typ AB lze použít pouze pro skupinu AB.
 • Negativní krevní skupiny je možno použít i v případě pozitivních krevních skupin.
 • Pozitivní krevní skupiny lze použít pouze pro jiné pozitivní skupiny.

Osoby s krevní skupinou 0- nazýváme univerzální dárce, jejich darovaná krev nikoho nezabije. Na druhou stranu mohou přijímat krev pouze od osob se stejnou krevní skupinou. AB+ skupina je přesný opak, její nositele nazýváme „univerzální příjemce“ a jsou schopni přijímat jakoukoliv krev jakékoliv skupiny. Svojí krev mohou ovšem darovat pouze hráčům stejné krevní skupiny. Znalost těchto zákonitostí vám ušetří nejeden Blood Test Kit.

Krevní skupiny se mění náhodně s každým respawnem, po dobu vašeho aktuálního života zůstávají neměnné. Je tedy dobré si vždy zjistit vaši novou krevní skupinu.

Kroky 1 – 2 – 3 nemusejí být postupné, v případě jejich přímé návaznosti. Je tím myšleno, že celý postup můžete rozdělit bez sebemenšího ovlivnění výsledku. Tímto způsobem si můžete vytvořit zásobu své vlastní krve, jelikož při udržování stavu „zdravý/helathy“ odebrané množství zanedlouho zregenerujete. Dobrým zaopatřením je nosit sebou pokud možno Blood Bagy s krevní skupinou 0-, využitelné bez nutnosti kontroly krevní skupiny příjemce. S nadsázkou o nich můžeme hovořit jako o jakémsi Saline Bagu 2.0.

Uvědomte si, že vytvářením Blood Bagu nevyrábíte extra krev pro pacienta navíc, to co přesně děláte je odebírání krve dárci pro potřeby příjemce. Dárce v jednom okamžiku ztratí 2000 jednotek krve. Snaha o včasnou obnovu odebrané kapacity je vhodná.

Snad poslední důležitá informace, ve všech procesech, které vyžadují interakci dvou a více hráčů (což transfuze krve bezesporu je) se oba aktéři nesmějí pohybovat. Jakýkoliv pohyb proces ruší. Položka používaná při narušené akci nemizí, přesouvá se zpátky do inventáře, hra vám tímto dává šanci na další pokus.