Sluch | Základy

Smysly hrají v DayZ obrovskou roli, a sluch není výjimkou. Mnohdy vám poskytne o situaci i více informací než co byste byli schopni zahlédnout. Mnoho věcí ve hře vydává různé zvuky, ať už jde o jedení, pití, obvazování, pohyb, střelbu apod. Když si nedáváte dostatečný pozor, lehce se jimi prozradíte. Ideální je omezit hlučnost v lootovacích oblastech na minimum a provádět tolik potřebných akcí, kolik jen jde mimo tyto frekventované místa. Pro co nejlepší rozpoznávání zvuků z okolí potřebujete setrvat chvíli v klidu a omezit únavu charakteru, který vás pak ruší svým vydechováním. Mnoho hráčů se při prohledávání města téměř nezastaví a pobíhají nahodile okolo. Postava se po určité chvíli unaví, její hlasité a časté nádechy dokáží přehlušit zvuky z okolí, které by bylo dobré nepřeslechnout. Trik je slyšet ostatní dřív než oni uslyší vás, následně se vyvarovat zbrklých pohybů a zachovat chladnou hlavu. Pohyb po různých površích vydává, pro každý povrch různé, charakteristické zvuky. Uvědomte si, na kterém z nich zrovna budete kráčet, nechcete vydávat ty nejhlasitější zvuky, když se zrovna pohybujete v přítomnosti jiných.

Sluch | Kontakt

Řekněme, že jsme zaslechli hráče ve stejnou chvíli jako on nás. V této situaci se snažte nevytvářet absolutně žádný hluk, jak dlouho jen je to možné. Necháme neznámého přeživšího ujistit se o jeho bezpečí a začneme se pohybovat až v momentě, kdy uslyšíme kroky z jeho strany. To abychom docílili řádné zvukové clony. Zvukovou clonou se myslí jakýkoliv hluk, vydaný ostatními, který můžete využít k vašemu přesunu (pití, přebíjení, střelba, pohyb atd.). Hlučnost postavy při přesunech lze omezit zvolením vhodného pohybu, mezi ty nejtišší patří „rolling“ (převalování) a plazení. Při přesunech v uzavřených prostorách jste ovšem často omezeni velikostí dané místnosti. Snažte se pohybovat v krátkých cílených intervalech, činí to vaše přesuny méně zřetelné a rozpoznatelné. Platí, že čím rychleji se pohybujete, tím více hluku vytváříte. Proto se snažte nepobíhat zmateně po celé budově do každého kouta, aniž byste museli, snížíte tak šance na vaše odhalení.

Prostředí

Bavíme-li se o prostředí, máme na mysli úplné prostředí a vše co s ním souvisí (příroda, města, hráči, zombie a loot). Vše je zde pro nějaký účel a je na každém z nás, jak se s tím vypořádáme. Převzít plnou kontrolu nad prostředím do svých rukou, znamená volit své kroky uvážlivě a svědomitě. Mluvíme samozřejmě o plánování, což bude vyžadovat dobrou orientaci na mapě. Před samotným lootováním bychom měli nejdříve celou oblast řádně prohlédnout, ujistit se o přítomnosti či nepřítomnosti zombie a hráčů. Je dobré zkontrolovat i potenciální místa, kde mohou být ukrytí „kempeři“. Nepotřebujeme-li nutně sehnat co nejvíce vybavení ale zajímají nás jen vybrané věci, doporučuji se zorientovat na mapě, vyznačit si místa zájmu, co možná nejbezpečnější trasu a vyrazit. Mapu si můžete sestavit přímo ve hře, pokud máte zájem o více informací a nechcete neustále v mapě něco kontrolovat, doporučuji některou z mobilních aplikací. Plánování přímo do detailu není vždy nutné, ovšem hráče bez jakéhokoliv plánu vidíme bezcílně pobíhat městem, jejich lootovací doba se citelně prodlouží, nemluvě o nepřehlédnutelnosti těchto zmatených přeživších.

Prostředí | Volba serveru

Schopnost zahlédnout ostatní přeživší a orientace závisí i na volbě serveru. Momentálně jsou v DayZ dvě varianty jedná se o 1st person (staré hardcore) a 3rd/1st person (staré regular) servery. Jak ostatně pozměněné názvy naznačují, liší se pouze v možnostech pohledů. V případě 1st person serverů máte možnost pohledu pouze z první osoby, zatímco při hře na 1st/3rd person serverech můžete přepínat mezi první a třetí osobou jak se vám zlíbí. Největší výhoda spočívá ve třetí osobě, která zaručuje rozšířený pohled kolem celé postavy, což vám pomáhá například k rozhledu za roh budovy nebo do míst, kam by jste z osoby první jistě nedohlédli. Hráč tak může vidět dění v okolí aniž by musel vystavit svůj charakter v úkrytu nebezpečí. Při hře z první osoby se této možnosti zbavujete, rozhled je vztažený pouze k vašim očím. Takže při rozhlížení musíte vždy odhalit svoji postavu, stejně jako všichni ostatní. Vzhledem k reálnějšímu pohledu se stávají hráči 1st person serverů závislejší na rozpoznávání zvuků okolo. Díky absenci širokého rozhledu třetí osoby vám nyní musí postačit k informacím o dění v blízkém okolí sluch.

3rd-person

Styl hry na 1st person a 1st/3rd person serveru je odlišný. Co se 1st/3rd person serveru týče, je těžší se k někomu připlížit, ale na druhou stranu můžete ve svůj prospěch využívat pohled třetí osoby. Na 1st person serverech se lze nepozorovaně plížit téměř bez problémů, jen se zvyšuje šance, že na někoho za rohem nečekaně narazíte. Při změně typu serveru tak musíte změnit i styl hry a naučit se efektivně využívat prostředí ve svůj prospěch.

Prostředí | Počasí

K zahalení stop pomáhá počasí. Při dešti se snižuje viditelnost a samotné dešťové kapky působí drobné problémy s rozhledem po okolí. Hrom a dopadající déšť zase můžeme označit za duh zvukové clony. Když prší, lze si tedy dovolit být v postupování při stealthu být trochu „drzejší“. Na druhou stranu stejnou výhodu počasí poskytuje i ostatním. Myslete také na to, že při delším pobytu na dešti lehce promoknete (pokud nenosíte nepromokavé oblečení).

Prostředí | Kontakt

V prostředí Chernarusi se pohybují jak hráči, tak zombie. S nemrtvými je celkem jednoduché se vypořádat, můžete je obejít nebo zabít, jiná interakce s nimi není nasnadě. Charaktery jsou ale ovládány hráči, opravdovými lidmi. Setkání a vypořádání se s nimi je nesnadné a vražda není zrovna tím nejlepším řešením. Při zpozorování hráče se v rámci stealthu snažte, aby vás neobjevil. V případě ohrožení a sebeobrany je použití zbraní správná volba. Narazíte-li na přátelského hráče, který s vámi bude komunikovat, nezdržujte se s ním zbytečnou konverzací, jelikož mluvením do hry dáváte každému v zóně doslechu na vědomí, kde přesně se nacházíte. Navíc nevíte, zda je osoba v okolí sama, jestli někde poblíž nečeká její komplic, který se vás chystá převést. Neztrácejte čas a zmizte mu jednoduše z očí. Zaslechnete-li hráče spolu konverzovat, využijte toho, vzdalte se nepozorovaně z oblasti a ponechte je jejich vlastnímu osudu. Vy tak budete v bezpečí, zatímco oni na sebe pomalu lákají celé okolí.

friendly_dead

Vždy, když prohledáváte určitou oblast, je zde šance na setkání s přeživším. Nejlepší možné řešení je vyvarovat se kontaktu úplně a ponechat ostatní v domnění, že jsou zde sami. Střelba bez důvodu pro nás nic neřeší, nevíme, jestli je hráč sám, či pokud je někým sledován. V každém případě na sebe střelbou jen upozorníme. Pokud není nevyhnutelná, vyvarujte se použití palných zbraní.