Cílem tohoto průvodce, je podrobný popis veškerých herních stealth prvků, se kterými se lze ve hře setkat. Postupy, jenž si v průvodci přiblížíme, jsou určeny především pro „solo“ hráče, tedy pro tzv. „vlky samotáře“. Některými příklady se ovšem mohou inspirovat i skupiny.

Maskování

Základním stealth prvkem je maskování. Jedná se o schopnost, co nejvěrohodněji splynout s okolním prostředím. V souvislosti s maskování se nejčastěji setkáte s vojenskými oděvy, jenž ke zvýšení efektivity využívají nejrůznější motivy, barvy a vzory tvarů, dle prostředí, pro které jsou určeny. Podíváme-li se na barevnou paletu přírody Chernarusi, všimneme si rozmanitého množství barev, přesto se však většinově skládá z odstínů zelené, hnědé a béžové.

Již při výběru postavy v hlavním menu hry, máte možnost zvolit barevnost svého oděvu (triko a kalhoty). Nejlepší funkční kombinací barev, se zdá být béžové triko a hnědé kalhoty. Vhodné jsou i jiné tmavé odstíny, např. odstín šedé a černé barvy.

Odkryté části postavy (hlava, ruce, nohy) narušují kvalitu vašeho maskování, proto se je snažte zakrýt patřičným oděvem. Stále se snažte dodržovat barevné schéma, vhodné pro maskování. Pokud chcete zůstat nespatřeni, vyhněte se nošení různobarevných oděvních doplňků a oblečení.

V přírodě jsou důležité nejen barvy, ale i tvary a obrysy. Mějme tedy na paměti i prostorové maskování. Například, není vhodné nosit kovbojský klobouk nebo péřovou bundu. Obrys postavy se tím zvětší a s ním i šance na vaše odhalení.

Stejná pravidla platí i pro batohy. Z hlediska maskování je lepší nemít žádný, avšak tím značně snížíte kapacitu pro předměty, které u sebe můžete mít. Dobrou volbou se zdají být ručně vyráběné batohy (např.: z kůží, pytloviny, apod.). Jsou poměrně nízko-profilové a mnohem lépe splývají svými tvary s okolní vegetací.

Další možností je, před vstupem do nebezpečné oblasti batoh odložit na bezpečném místě a později se k němu vrátit. Rozhodně se vyvarujte různých civilních batohů a jejich barevných variant. Díky svým křiklavým odstínům jsou patrné již z velké dálky a často jsou i důvodem odhalení.

Nejvíce specializovaným maskováním pro pohyb terénem, se kterým se můžeme setkat je bezpochyby hejkal, nebo-li Ghillie suit. Jedná se o kamuflážní oblek, využívající prostorového maskování, za účelem splynutí postavy s okolní přírodou. Pro nepozorované přesuny krajinou není z hlediska stealthu lepší převlek. Detailní pohled na jeho výrobu a specifika najdete ZDE.

Pohyb

To, co taktéž významně ovlivňuje vaší snahu zůstat skrytý je pohyb. Kvalita vašeho pohybu, tedy spíše vaše schopnost pohybovat se v terénu a využívat ho ve svůj prospěch je v mnoha případech rozhodující a dokonce důležitější než samotné maskování.

Nejdříve, pokud se snažíte z bezpečné pozice prozkoumávat okolí, je vhodné využívat rozhledu, který nabízí klávesa alt, zvláště pak v případě, kdy ležíte. Po přidržení klávesy alt se vaše postava rozhlíží pouze pohybem hlavy, při pouhém otáčení myší uvedete v pohyb celou postavu, což není zrovna ideální. V takovém případě, zvláště jestli setrváváte na místě delší dobu, vás mohou potenciální hráči v okolí lehce spatřit, jelikož pohyb celé postavy je mnohem zřetelnější a nápadný.

Ve hře se nachází tři základní postoje postavy, jedná se o plazení, přikrčení a stoj. Každý postoj má své výhody, nevýhody a možnosti využití. Obecně ve stoje je váš charakter nejvíce mobilní, hlučný a viditelný, zatímco v leže platí vše naopak. Přikrčení je jakási zlatá střední cesta mezi pohybem ve stoje a plazením, není tolik hlučné, mobilita je dostačující a viditelnost postavy je ztížená (terén od terénu). Rozhodnutí v jakém stavu a postoji setrvat záleží přímo na hráči a jeho vyhodnocení situace. Jen bych rád poznamenal, že asi nejlepší alternativou pro přesuny městem jsou krátké běhy zpoza překážek, kdy se vyplatí často kontrolovat okolí, zatímco v lese jste nejméně viditelní přikrčení v pokleku. Ve všech typech prostředí je rozumné co nejvíce omezit čas vystavení vaší postavy nebezpečí, což znamená vyhýbat se místům, kde jste nejvíce ohroženi a hráči vás mohou lehce spatřit. Do této kategorie můžeme zařadit silnice, střechy budov, otevřená místa bez úkrytu apod. V případě, že se pohybujete po horizontu, vystává velká pravděpodobnost vašeho spatření. Lidské oko, jak jsme již uvedli, si lehce povšimne siluety vaší postavy, především když za zády nemáte nic než oblohu, jež činí obrys charakteru snadný k rozpoznání. Snažte se proto mít vždy něco za sebou, nejlépe podobné barvy, jakou právě disponuje vaše maskování. Nebojte se také využívat stínů ve váš prospěch (ale nespoléhejte přímo na ně, mnoho hráčů má stíny z různých důvodů vypnuté).

Nakonec, oblast ve které se budete chtít delší dobu zdržet, je dobré důkladně prozkoumat. Nosit sebou dalekohled či různou optiku (ať už přidělanou na zbrani či nikoliv), vám ušetří spoustu práce. Spatřit hráče dřív, než on si všimne vás nebo se ujistit, že je oblast vážně bezpečná je rozhodující faktor pro přežití. Nenechávejte se překvapit ze zálohy, kontrolujte prostředí krátkými pohledy kolem, i když se zrovna přesunujete.

Detaily

Všímat si různých detailů a změn v Chernarusi je poměrně obtížné, leč nápomocné. Donedávna jsme například ve městech mohli spoléhat na kontrolu otevřených a uzavřených dveří, což po vydání updatu 0.49, kde po restartu serveru jsou dveře otevřené náhodně, není možné. Když jsem zmínil detaily a změny, měl jsem na mysli drobnosti, které jistě byly způsobeny přítomností hráčů v dané oblasti. Především se jedná o pohyby lootu, zombie a vizuální signály.

Dešifrování těchto změn nemusí být vždy jednoduché, často záleží na zkušenostech hráče a jeho intuici. Po několika odehraných hodinách a prohledaných městech, byste měli mít alespoň základní tušení o spawnech lootu. Jeho netradiční umístění by vás mělo upozornit na jeho manipulaci ostatními hráči, co se pohybují v okolí a s tímto vybavením přišli do kontaktu. Loot může být vyloženě umístěn záměrně jako past nebo s ním hráči manipulovali při prohledávání oblasti a zanechali ho neúmyslně na nespecifickém místě (kde třeba chybí spawn tohoto předmětu atd.). Do očí bijící je nález několika kusů zničeného vybavení v těsné blízkosti, což nám dává jasný signál, že je zde nebezpečno.

Tak jako máme přibližnou představu o objevování lootu, měli bychom si také uvědomit kde a v jakém počtu přibližně, se objevují zombie. Pokud dorazíte do města, ve kterém bývají běžně zombie schované v ulicích, a nemůžete žádnou nalézt, lze usoudit, že byly pravděpodobně odlákány nebo zabity někým jiným. Všímejte si také netradičních výskytů našich nemrtvých přátel. Víme, že zombie se rády pokouší dostihnout zvěř, ovšem jestliže narazíte na zombie uprostřed lesa, daleko od jakéhokoli zvířecího spawnu je na místě zvýšit pozornost. Zombie jsem totiž nejspíše někoho sledovala.

Vizuálními signály je myšlena jakákoliv interakce hráčů s okolím, kdy o sobě dávají nepřehlédnutelně vědět ostatním. Řadíme sem především rozdělávání ohniště a další světelné signály (světlice, chemlight, baterky). Tím vás nechci odradit od využívání předem zmíněných předmětů, jen by jste je měli využívat uvážlivě. Vyvarujte se především rozdělávání ohně ve frekventovaných oblastech. Pokud zpozorujete některý z vizuálních signálů, není vždy rozumné se k nim přibližovat, stačí se ujistit, že vám nehrozí nebezpečí a vyhnout se jim. Často totiž tyto světla fungují jen jako past pro nic netušící přeživší. A pamatujte, tyto signály značí téměř jistou přítomnost hráčů.

Samozřejmě, chcete-li úspěšně zůstat skrytý, je důležité si na tyto aspekty taktéž dávat pozor. Snažte se vyvarovat drobností zmíněných výše a neupozornit na svojí přítomnost ostatní. To vám ve většině případů poskytne potřebnou výhodu a přežití.