V DayZ se nachází velká řada zbraní a k nim odpovídajících nábojnic, které se vyznačují různou balistikou. Každý kalibr má vlastnosti jako jsou: Rychlost, penetrace, odrazivost a přenesené poškození. Druh zbraně nijak neovlivňuje vlastnosti vystřelených nábojů, ale pouze zdvih hlavně po výstřelu a rychlost střelby.

Ráže, úsťové rychlosti a odpovídající zbraně:
 • .45 ACP (260 m/s) – Derringer, Colt 1911, FNX, UMP
 • .380 (300 m/s) – Makarov, PM73 RAK
 • .357 (360 m/s) – Magnum, Repeater
 • .308 (850 m/s) – Blaze 95, Winchester 70, Longhorn
 • .22 (380 m/s) – Sporter 22, Amphibia, Trumpet
 • 12 Gauge (400 m/s) – Všechny brokovnice
 • 9 mm (350 m/s) – MP5, CR 75, Walther P1
 • 7.62x39mm (730 m/s) – SKS, AKM, CR 527, Izh 18
 • 7.62x54mm (860 m/s) – Mosin, SVD
 • 5.56x45mm (890 m/s) – M4A1, Steyr AUG, AK 101
 • 5.45x39mm (910 m/s) – AK 74, AKS-74U

Rychlost střely:

Rychlost vystřelených nábojů se logicky snižuje s uraženou vzdáleností. Vliv na to má zejména gravitace a tření střely se vzduchem. Vítr, vlhkost a tvar nábojnice se nijak neprojevují. Se snižující se rychlostí kulky se také snižují ztráty krve a poškození šokem, které po zásahu postava utrpí (ovšem ztráty zdraví – health – jsou po celou dobu od výstřelu konstantní, takže v tomto ohledu je jedno, z jaké dálky vás náboj zasáhne!). Zpomalení by mělo být přímo úměrné vzdálenosti, po kterou náboj letěl vzduchem a také udělenému poškození. To znamená, že pokud je například pokles rychlosti po 100 metrch 10 %, zranění je o 10 % méně závažné, než kdyby jste byli zasaženi z absolutní blízkosti, kdy má projektil nejvyšší rychlost. Celkový rozsah zranění charakteru, je mimo jiné určen těmito faktory:

 1. Vlastnosti ráže
 2. Rychlost kulky
 3. Zasažená část těla
 4. Ochrana postavy (oblečení a loot)

DayZ_Střelba_a_Balistika_01

Každá ráže má ve hře nastavenou hodnotu počáteční rychlosti při výstřelu, kdy střela opouští hlaveň. Ovšem už na 300 metrové vzdálenosti rychlost letícího náboje klesá téměř na polovinu, přičemž čím větší je úsťová rychlost, tím více je náboj ovlivňován třením. Nejmenší hodnotu poklesu rychlosti zaznamenáváme u ráží .45 ACP, .380, a 9 mm. Ráže, které mají vysokou úsťovou rychlost (kulovnice a karabiny) ztrácejí rychlost exponenciálně, tedy nejprve dochází k drastickému zpomalování a s prodlužující-se vzdáleností, je pokles rychlosti menší a balistická křivka vyrovnanější. Naopak náboje s menší úsťovou rychlostí (povětšinou ty pistolové) jsou stabilnější, pokles rychlosti je po celou dobu letu přibližně stejný a ráže si udržují vyrovnanou balistickou křivku.

Poznámka: Pokud je raněný v době zásahu zcela nahý, engine nepočítá s úbytkem rychlosti! Tento hráč je tak zraněn kulkou o dané úsťové rychlosti ráže.

Odrazy a Penetrace:

Ve hře jsou 4 základní materiály – sklo, dřevo, kov a kámen. Každý z nich lze za určitých podmínek prostřelit (s výjimkou brokovnic), čímž dochází ke ztrátě rychlosti (tím pádem logicky klesá i rozsah poranění). V opačném případě, kdy nedochází k průstřelu, se kulka může od povrchu jednoduše odrazit. O odrazu nebo prostřelení předmětu či povrchu rozhodují tyto faktory:

 1. Houževnatost povrchu
 2. Tloušťka povrchu
 3. Úhel dopadu
 4. Rychlost náboje

Houževnatost je charakterizována materiálem, ze kterého se překážka skládá, takže samozřejmě sklo prostřelíte snáze než-li dřevo, pak kov a na závěr kámen, který zastaví téměř všechny střely. Kamenné zdi lze ovšem také prostřelit, svojí roli zde hraje právě tloušťka povrchu. Skrze celou tloušťku zídky se střela nemá šanci dostat, pokud ovšem zavadíte o roh, kulka projde skrz! Při tom musíte zvolit vhodný úhel dopadu, který právě v některých případech rozhoduje o průchodu kulky skrz a jejím odrazu (a to i po průchodu). Při příliš ostrém úhlu dopadu je velká šance, že se kulka od povrchu odrazí. Zde platí, že největší šanci odrazit střelivo má kámen, pak kov a nakonec dřevo.

DayZ_Střelba_a_Balistika_02

Rychlost náboje udává schopnost ráže prostřelit povrch o dané tloušťce a houževnatosti, pod zvoleným úhlem dopadu. Délka hlavně nebo odlišný druh zbraně nemá vliv na penetraci materiálu, tu určuje především zmíněná rychlost střely.

Skleněné, kovové a dřevěné povrchy jsou ve hře poměrně tenké a po jejich prostřelení má střela většinou stále ještě smrtící účinek. Průchod povrchem ovšem střelu zpomalí a také dochází k navýšení rozptylu. Platí zde, že menší a lehčí ráže (.22, 5.45x39mm, .556 …) se penetrací zpomalují mnohem více než ty těžší a také se vyznačují větším rozptylem za překážkou (kdežto silnější ráže jsou v tomto ohledu „stabilnější“). Těžší ráže mají na druhou stranu tendenci se při střelbě pod ostrým úhlem dopadu spíše od povrchu odrážet. Střelba s tlumičem zdá se neovlivňuje schopnost průraznosti dané ráže, pouze se jemně zvýší rozptyl.

Poznámka: Střelba těsně vedle postavy způsobí ihned drobné navýšení hodnoty šoku a zadýchání charakteru. To platí i pro všechny, kteří se nacházejí v okruhu 1 metru od dopadu kulky, a to i když stojí za zdí.

Obecně nelze prostřelit:
 • Železobetonové zdi (ty ohraničující NWAF…)
 • Zdi domů (i když jsou dřevěné)
 • Většinu velkých objektů (nákladní kontejnery, kovové nádrže..)
 • Dveře hasičské stanice – platí pro pistole, samopaly malých ráží a .357 magnum
 • Hráče a infikované

Všechny ostatní objekty jako dveře (kovové i dřevěné), popelnice apod. jsou průstřelné.

Poznámka: Lze střílet i skrze stromy, ale pouze skrze okraje kmene (Viz houževnatost, tloušťka povrchu, úhel dopadu..). Střelba doprostřed kmene stromu zastaví kterýkoliv kalibr.

Zdroj: Wobo dayz guides