V budoucnu by mělo být nacházení volně se povalujících potravin uvnitř domů nebo stavení velmi vzácné. Přeživší budou tak mnohem více nuceni využívat jiných alternativních způsobů, jak si obstarat potravu. Jedním z nich je rybaření.

Rybaření | Seznam potřebných věcí
 • Sekera
 • Dřevěná větev
 • Rybářský háček
 • Nůž nebo bajonet
 • Lano, zvířecí vniřnosti
 • Motyka nebo lopata
 • Červy
Krok 1 | Výroba prutu

Pro výrobu prutu potřebujeme Dřevěnou větev. Tu získáme pokácením jakéhokoliv stromu, kromě břízy (či pouhým odseknutím z daného stromu). Větev zkombinujte s lanem nebo zvířecími vnitřnostmi a vytvořte rybářský prut („Fishing Rod“). Super! Máme rybářský prut.

Krok 2 | Návnada

Co bude ryby vábit na náš háček? Lopatou, motykou nebo dokonce nožem kopejte v zemi a hledejte červy („Dig-up Worms“). Buďte trpěliví. Abyste nalezli nějaké červy, budete možná muset chvilku kopat, ale nakonec je určitě vyhrabete. Ideálně jich potřebujete 6-12. V inventáři napíchněte červa na háček a ten navlékněte na prut … vzhůru na ryby!

Poznámka: Pokud se vám nepodaří nalézt rybářský háček, máte možnost vyrobit si vlastní! Stačí vám k tomu jeden kousek kosti („Bones“), které získáte z ulovené zvěře a nůž.

Krok 3 | Rybaření

Vyhlédněte si nějaké hezké místo při okraji rybníku, bažiny nebo vodní nádrže. Popadněte prut s návnadou, pohlédněte na hladinu vody a objeví se možnosti nahození udice („Start Fishing“). V průběhu rybaření nám hra nabízí dvě možnosti interakce s nahozeným prutem, a to zkontrolování návnady („Check the Bait“) nebo vytáhnutí udice („Pull out“). Návnadu můžete kontrolovat průběžně. V levé dolní části obrazovky budete postupně informováni krátkými upozorněními …

 • 1. „Necítím kolem návnady žádný pohyb“ – „I sense no movement near the bait“
 • 2. „Kolem návnady je nějaký pohyb“ – „There is some movement near the bait“
 • 3. „Něco opatrně zkoumá návnadu“ – „Something cautiously examining the bait“
 • 4. „Něco se chytilo na návnadu“ – „Something has just bit the bait“

Jakmile zpozorujeme rudě zvýrazněnou zprávu „Something has just bit the bait“ je na čase kliknout na možnost vytáhnutí udice („Pull out“). Pokud nezabereme dostatečně rychle, tak se úlovek vyhákne a musíme vyčkat na další příležitosti. Když zasekneme včas, máme kořist ve svých rukou. Občas se jedná o rybu, no a občas to je jen smetí v podobě starých holinek. Nicméně úlovek bude umístěn do vašeho inventáře. Pokaždé když něco chytíme, návnada zmizí a musíte navázat další (proto, tolik červů).

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Past na sardinky | Seznam potřebných věcí
 • PET lahev
 • Nůž, bajonet nebo mačeta
 • Motyka nebo lopata
 • Červi
Krok 1 | Výroba pasti

Jinou možností jak rybařit je odchyt do pasti. Jedná se o ideální možnost pro hráče, kteří se nechtějí zdržovat procesem výroby rybářského náčiní, či samotným rybařením. Vyrobit tuto past je jednoduché a nenáročné. Jako past zde poslouží PET lahev, kterou nožem rozřízneme a vytvoříme tak improvizovanou rybářskou past („Craft Improvised Fishing Trap“). Do ní už jen stačí nasoukat nějaké ty červíky.

Krok 2 | Nastražení

S improvizovanou pastí na sardinky budeme slavit úspěch pouze u mořského pobřeží. Líčit ji ve vnitrozemských vodách je bezvýznamné, jelikož se zde sardinky nevyskytují. Po nastražení už jen zbývá chvíli počkat. Ujistěte se, že při sobě máte dostatek červů, úlovek totiž nemáte vždy jistý. Trpělivě do pasti doplňujte červy, dokud se vám nepodaří kýžený úlovek do lahve nalákat. Odměnou za vaši snahu budou čerstvé sardinky.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Past na makrely | Seznam potřebných věcí
 • Ocelový drát
 • Rybářská síť
Krok 1 | Výroba pasti

Obdobně jako u pasti na sardinky je výroba po sehnání potřebných surovin jednoduchá záležitost. Zkombinováním rybářské sítě s ocelovým drátem („Craft Fish Net form Netting and Metal Wire“) lehce vytvoříte past na makrely. Ta v inventáři zabírá dva sloty na výšku, přičemž sama disponuje čtyřmi volnými sloty. Před nastražením již není třeba žádných dalších úprav (ani přidání červů, či jiné návnady).

Krok 2 | Nastražení

Makrela je mořská ryba, proto budeme past líčit znovu ve slaných vodách. Vezměte past do ruky, popojděte kousek od břehu a pomocí příkazu „Setup the Fish Net“ ji nastražte na mořské dno. Poté již past pouze kontrolujte. Po zachycení jedné či dvou makrel, je nutno úlovek vyjmout, past vzít do rukou a znovu nastražit. Nezapomínejte, že se opotřebením postupně ničí, takže tento relativně „laciný“ přísun čerstvé potravy není nekonečný.

Previous Image
Next Image

info heading

info content