V budoucnu by mělo být nacházení volně se povalujících potravin uvnitř domů nebo stavení velmi vzácné. Přeživší budou tak mnohem více nuceni využívat jiných alternativních způsobů, jak si obstarat potravu. Jedním z nich je i příprava pokrmů nad ohněm.

Tepelné zpracování jídla, dodává pokrmu větší energetickou hodnotu a zbavuje vás rizika onemocnění (v opačném případě, při konzumaci syrového masa, existuje jistá šance, že postava opravdu onemocní). Prozatím můžeme vařit pouze ovoce a zeleninu, maso ulovené zvěře, nachytaných ryb či lidské (ovšem jedení lidského masa má na vaši postavu negativní účinky v podobě onemocnění Kuru). Ostatní potraviny přítomné ve hře jsou oproti této funkcionalitě prozatím „imunní“. Na druhou stranu, koho urazí pořádně propečený steak nebo slaďounké, opečené jablko? Jídlo si můžeme připravit třemi způsoby, buďto si rozděláme ohniště/kamennou pec nebo využijeme plynového vařiče.

Ohniště | Seznam potřebných věcí
 • Sekera
 • Krumpáč
 • Špalek dřeva, větve
 • Obvaz, hadry, papír, kůra
 • Matchbox (krabička sirek), světlice, Hand drill kit
 • Stones (kameny)
 • Cooking Tripod (trojnožka)
 • Hrnec
Krok 1 | Vytvoření ohniště

K vytvoření ohniště potřebujeme jen dvě základní věci. Kus dřeva a obvaz, hadr, papír nebo kůru. Dřevo lze získat několika způsoby. Větve naleznete v lese, nebo je sekerou/mačetou odštípete z keře. Polena lze získat pokácením stromu. Obvazy a hadry jednoduše naleznete ve městech, listy papíru vytrháte z knih. Kůru poté snadno odštípnete jakýmkoliv ostrým předmětem ze stromu.

Zkombinováním obvazu/hadu/papíru/kůry a větví se zobrazí crafting menu. Zvolíme možnost „Craft Fireplace from Wooden Stick and Rags/Bandage/Paper/Bark“. Tímto způsobem vznikne „Fireplace“, tedy již použitelné ohniště, které disponuje kapacitou dvanácti slotů v matici 2×6. Nyní, když je ohniště plně funkční a připravené k zapálení, popadněte do rukou sirky, světlici nebo vlastnoručně vyrobený Hand Drill Kit (souprava pro rozdělání ohně), pohlédněte na ohniště a pomocí příkazu „Ignite“ (zapálit) zažehněte oheň. Dejte pozor na vítr a déšť, zapalujete-li oheň v nepříznivých podmínkách, nemusí se vám to povést hned na první pokus.

Ohniště můžete vylepšit přidáním kamenů. Ty získáte těžbou krumpáčem. Funkce těžení kamenů funguje například u menších skalek. Stačí se k nim s krumpáčem v rukou přiblížit a zvolit akci „Mine Stone“ (těžit kamení). Získané kamení přidáte k ohništi a ohraničíte ho. Ale pozor! Do vyhasnutí ohně s nimi už nemůžete nijak manipulovat.

Nechcete-li maso opékat přímo na otevřeném ohni, můžete celou soupravu obohatit ještě o „Cooking Tripod“ (trojnožku). Tu rozložíte nad ohniště a následně k ní připevníte hrnec.

Pamatujte, že výhřevnost i doba hoření zapáleného ohně je závislá na množství vloženého dřeva (popřípadě kůry, klacků apod.). Pokud ohniště vyhasne, udržuje si po určitou dobu vhodnou teplotu, kdy lze jeho plameny bezprostředně přidáním dalšího topiva a příkazem „Blow Air Into the Fireplace“ znovu zažehnout.

Krok 2 | Vaření

Úspěšně jsme si tedy sestavili naše ohniště. Nyní se můžeme věnovat samotnému vaření. Vezměte kus syrového masa („Raw Meat“), který chcete upéct a vložte jej do hrnce. Vložené maso se bude chvíli opékat. Nezapomeňte ho průběžně kontrolovat. Že je hotové a vhodné pro konzumaci, poznáte ve chvíli, kdy změní svůj status spolu s texturou (zlatavě zbarvené „Cooked Meat“). Nenechávejte hotové steaky v hrnci dlouho, jinak je spálíte a hrozí vám, že se po jejich konzumaci nakazíte otravou. Navíc, energetická hodnota spáleného masa klesá. Rychlému spálení steaků předejdete přidáním sádla nebo vody před vařením do hrnce.

Krok 3 | Opékání na klacku

Nemáte-li k dispozici hrnec, není důvod se obávat hladu. Stále je zde možnost opékat maso, zeleninu a ovoce na klacku! Zapotřebí je pouze dlouhá dřevěná větev (Long Wooden Stick), kterou získáme buďto z pokáceného stromu, nebo prostým odříznutím ze živého stromku. Jediný strom, ze kterého se nedá větev odříznout je bříza.

Dále je postup jednoduchý, prostě jen nabodněte potravu na Váš opékací klacek, vezměte jej do rukou a přibližte se k ohništi, kde se zobrazí možnost „Pose Stick Towards Fire“ (nastavit větev proti ohni). Po zvolení nabízené akce provede postava animaci a začne opékat zvolený pokrm nad ohněm. Průběh přípravy můžete sledovat přímo ve hře (změna textury) nebo v inventáři.

Poznámka: Nepřibližujte se k ohništi blíže, než je nutné. Oheň je schopný vás i zabít (jste-li až příliš blízko) a pokud nebudete brát v potaz varovné hlášky („my face is melting“), může se stát, že vaření skončí v extrémním případě až smrtí.

Kamenná pec | Seznam potřebných věcí
 • Připravené ohniště
 • 8x Stone (kameny)
Krok 1 | Vytvoření kamenné peci

Pro přípravu kamenné peci je nutné nejdříve vytvořit ohniště, dle návodu uvedeného výše. Další nezbytnou položkou na seznamu je osm kamenů, které můžete natěžit. Přidáním tohoto počtu kamení do ohniště vytvoříte malou kamennou pec. Nespornou výhodou peci je její uzavřenost – plameny a žár jsou ukryté uvnitř a nejsou tolik na očích, jako u otevřeného ohně.

Krok 2 | Vaření

Syrové steaky můžeme umístit do hrnce. Ten již nepotřebuje být zavěšen na trojnožce, jednoduše ho umístíte dovnitř. Průběh je stejný, jako při vaření na otevřeném ohni. Sledujete opékané maso do doby, kdy není hotové a poté ho co nejdříve z ohně vyndáváte.

Plynový vařič | Seznam potřebných věcí
 • Gas Canister (plynový kanystr)
 • Butane Canister (butanový kanystr)
 • Gas Stove (plynový sporák)
 • Pánev, hrnec
Krok 1 | Sestavení vařiče

Všechny součásti nutné pro sestavení plynového vařiče, musíte najít ve městech. Vezmeme plynový kanystr a přetáhneme ho na plynový sporák. V crafting menu vybereme položku „Attach Gas Canister to Portable Gas Stove“. Pak již jen přidáme pánev nebo hrnec a celá aparatura je hotová. Spuštění a vypínání plynového vařiče se provádí prostřednictvím akcí „Turn on“ a „Turn off“. Sirek není zapotřebí. Mějte ovšem na paměti, že kapacita plynu v kanystru není neomezená. Její aktuální hodnota se zobrazuje v pravém dolním rohu slotu plynového kanystru. Po vyčerpání zásob můžete kanystr doplnit za pomoci předmětu „Butane Canister“.

Krok 2 | Vaření

Vaření probíhá stejně jako v případě ohniště a kamenné peci. Maso kontrolujeme, dokud není uvařené, poté ho urychleně sundáme z plotny, aby se nám nespálilo.

Krby a kamna | Seznam potřebných věcí
 • Připravené ohniště
 • Dům s krbem, popřípadě kamny
Krok 1 | Nalezení vhodného příbytku a umístění ohniště

Většina obytných domků v Chernarusi je proti zimě vybavena funkčním krbem, či kamny. Nalézt vhodné místo k zahřátí, je tedy spíše ovlivněno tím, abychom nepřilákali světlem nechtěnou společnost. Dle návodu výše je potřeba nejprve zhotovit ohniště. To, vezměte do rukou, přejděte s ním ke krbu/kamnům, pohlédněte na ně a využijte zobrazené možnosti „Place Fireplace“. Tak ohniště do krbu umístíte, a dále s ním jednoduše manipulujete skrze inventář, jako obvykle.

Krok 2 | Vaření

Vaření probíhá stejně jako v případě ohniště a kamenné peci. K umístění hrnce poslouží krbový rošt, takže není zapotřebí dalších předmětů. Maso kontrolujeme, dokud není uvařené, poté ho urychleně sundáme z plotny, aby se nám nespálilo.

Poznámka: Oheň a plynový hořák nemusí sloužit pouze k přípravě pokrmů nebo přímému ohřátí postavy. Do rozpálených uhlíků ohniště můžete umisťovat libovolné předměty, zahřát je a využívat jako přírodní zdroje tepla v boji s podchlazením. Dávejte ale pozor, aby se v ohni nezničily.

Previous Image
Next Image

info heading

info content