RP nebo-li RolePlay

Mějte prosím na paměti, že toto není návod jak hrát RP! Jedná se pouze o poznatky/doporučení, které by mohly vnést světlo pro ty, kteří s RP nemají zkušenosti.

Každý z nás se ve svém životě setkal s jistou formou RP – a nemuselo to být zrovna u počítačové hry. Když jsme si jako malí hráli na vojáčky, ve své podstatě se jednalo o RP. Nebo při tělocviku, když se náhodou hrál fotbal, jsme si na sebe oblékli dresy a hráli jsme si na fotbalový tým, popř. na určitého hráče.

Role-play (tedy hraní role) nás provází celý život, od počátku až do konce. Každý má své vzory, podle kterých vyrůstá (vyrůstal).

Jak to tedy funguje ve hrách? Odpověď zní: Naprosto jednoduše. Vlastně podobně, jako v životě. I roleplay má určitá pravidla, která je potřeba dodržovat – a na ně se teď podíváme.

Malý slovníček pojmů

RP, Role Play (Hraní role) = Hraní si na fiktivní postavu či událost.

OOC, Out of Character (Mimo postavu) = Nedílná součást RP, jedná se o komunikaci v běžném světě, tedy mimo realitu světa fiktivního. Tato možnost je v DayZ ve skutečnosti velmi omezená, jelikož jediná možnost komunikačního kanálu je voice chat, popř. textový chat. Není zde možnost odesílat oddělené zprávy jedinci či skupině, jako je tomu u jiných her (Neverwinter Nights, World of Warcraft, Ultima Online, aj.)

AFK, Away from keyboard  (Pryč od klávesnice) = Klasická situace, která v průběhu hraní může nastat. Hráč potřebuje odejít od počítače, kvůli nějaké vzniklé události (probudilo se dítě, pálí se mu jídlo, atd.) a v takovém případě je třeba dbát na jedno zásadní pravidlo! Neříkejte to do hry. Nikdy.

Vedle vás v tu chvíli může probíhat komunikace mezi hráči, kteří si užívají RP a z ničeho nic se k nim donese „Musim AFK!“ No nenaštvalo by vás to?

V tomto případě je nejlepší se odpojit. Pokud víte, že se hned vrátíte, existují způsoby jak toto vyřešit i IG. Jednoduchá věta „Jsem hrozně utahaný, nachvilku si sednu“ dá lidem najevo, že se něco děje a rádi na vás počkají.

IG, In-game (Ve hře) = Je to, co se zrovna v danou chvíli děje. Ve skutečnosti se jedná o podobný obrat jako Roleplay, tedy je to to, co se zrovna děje ve hře v průběhu RP (někdo střílí, jíte jablko, atd.).

PvP, Player vs. Player (Hráč proti Hráči) = Klasický, rozšířený pojem. Jedná se o situaci, kdy hráč potká jiného hráče a dojde ke konfliktu. Většina her v tomto případě vyústí ke krveprolití na jedné, druhé, či obou stranách. Ačkoliv není smrt jediný závěř, může k ní dojít. Je třeba mít na paměti, že na RP serveru nemá PvP co dělat!

CvC, Character vs. Character (Postava proti Postavě) = Pojem, který se dostává do popředí, pokud mluvíme o RP hraní. Jedná se o střet postavy s postavou (tedy nikoliv hráčů!) a jako takový většinou drží krok s PvP. Opět zde dochází k pravděpodobnému krveprolití, avšak čistě v herním světě. Je třeba mít na paměti, že CvC není spor mezi hráči, jak se dá říci u PvP, tedy řeší se pouze konflikt postav. (Např. Bandita a policista, voják a terorista, atd.)

PvE, Player vs. Enviroment (Hráč proti přírodě/světu) = klasická chvíle, která nastává u naprosto každé hry, kterou člověk zapne. U DayZ se dá mluvit o hladu, žízni, zombies, atd. Jde ve skutečnosti o všechno, co může být pro hráče v jakémsi smyslu překážkou (takovou, která není způsobena jiném hráčem!), především z rukou AI (tedy zombies) či předem nastavených herních vlastnosti (tedy hlad, žízeň, podchlazení, atd.)

Čemu se vyhnout, aneb jak to vlastně funguje?

Je třeba mít na paměti, že DayZ je hra. Tím pádem můžeme vnímat věci, které se dějí okolo naší postavy, zatímco ona o tom nemůže vědět.

  • 1) Zdi – jsou pravděpodobně největším kamenem úrazu, kvůli možnosti využití pohledu třetí osoby. Stojíte u zdi, na druhé straně stojí někdo další. Vaše postava to nemůže tušit, zatímco vy, jakožto hráči o tom víte. Pokuste se takový fakt omezit. Zkuste reagovat tak, jakoby jste o postavě neměli ani tušení. A je jedno, jestli má na sobě policejní uniformu nebo masku s lebkou.
  • 2) Postava – by neměla odrážet váš momentální psychický stav. Tedy, pokud jste smutní nebo naštvaní, pamatujte, že postava na tom může být jinak. Stejně tak pamatujte, že pokud jste se pohádali s někým na facebooku, není to hned důvod běžet do hry a zabít mu postavu. Ta postava za to nemůže, dokonce mohou být vaše postavy přátelé. Nepřenášejte tedy svoje momentální rozpoložení do hry, může vás to mrzet.
  • 3) Jména – jsou nedílnou součástí postavy. Je třeba si uvědomit, že reprezentují jak postavu, tak vás. Pokud si založíte postavu se jménem Gandalf či Neo, bude to vypadat komicky a především to nebude odpovídat RP hře. Na druhou stranu, pokud se vaše postava bude jmenovat František Skočdopole, je možné, že měl přezdívku Gandalf. Je třeba brát v potaz, že hraní RP s sebou nese určitou míru „fantazírování“. Proč dát postavě jméno „Drsňák“, když se může jmenovat Pepa Novák s přezdívkou Drsňák?
  • 4) Příběh Je třeba si uvědomit, že příběh je tou nejdůležitější částí postavy. Jak postava vypadá? Proč nosí takové oblečení? Proč dělala takovou či makovou práci? Všechny tyto body připravují postavu na to, co s ní bude po vstupu na server. Pokud byla vaše postava povaleč, není možné, aby po příchodu na server sebrala vojenské vybavení, automatickou zbraň a rozstřílela na kusy první policisty, které potká! Můžete být sebelepší hráč CSka nebo CoD, avšak vaše postava v tomto případě není pistolník.

Důležitou věcí je také fakt, že příběh vás musí bavit. Můžete si vytvořit vojáka, který sloužil u speciálních jednotek, proč ne? Záleží však na tom, jak dlouho vás to bude bavit. Už dva týdny máte na sobě ten nejlepší výbavu, máte spousty nábojů, zásob a zastřelili jste už tucet lidí. Ale co bude dál?

Takže pamatujte, pokud se chcete bavit, vymyslete svou vlastní postavu, takovou, kterou budete znát nejlíp a budete vědět, jak v určitých situacích reaguje.