Problém se závislostí na lidmi vyrobených zdrojích světla je pryč! Nyní máte jedinečnou možnost vytvořit si za pomocí přírodních zdrojů prakticky neomezený zdroj. Řeč je o improvizované pochodni.

Improvizovaná pochodeň | Seznam potřebných věcí
  • Klacek (Wooden stick)
  • Hadry (Rags) nebo Sádlo (Lard)
  • Pryskyřice (Resin)
  • Zápalky, Hand Drill Kit

Teď už trochu praktických informací. Výroba je velice jednoduchá, nenáročná na materiál a především dostupná i pro nové hráče při pobřeží. Samotnou pochodeň vytvoříte jednoduchým zkombinováním klacků a hadrů, popřípadě sádla, pomocí příkazu “Craft Torch”.  Teď potřebujete jenom pryskyřici, aby jste prodloužili životnost pochodně a ta měla „z čeho“ hořet. Tu získáte tak, že přijdete s improvizovanou pochodní v rukou ke stromu a pomocí příkazu “Add Resin” přidáte pryskyřici. Teď již stačí pochodeň zapálit za použití příkazu “Light Torch”.

I když v inventáři vypadá jen jako strohá dřevěná tyčka, po zapálení s na jejím konci objeví kýžený zdroj světla – plamen. Neočekávejte úchvatné efekty, ale používat pochodeň je asi mnohem pohodlnější, než každou chvíli hledat nové baterie nebo propan butanový kanystr pro svítilnu.

Previous Image
Next Image

info heading

info content