Kdekomu se při zakládání ohniště vybaví nutnost nosit při sobě vždy dostatečně plný balíček sirek. Ale tomu jsou dny sečteny. Nyní si můžete rozdělat oheň díky Hand Drill Kitu. Prostá metoda ze starých časů, kdy zápalky byly sprosté slovo.

Hand Drill Kit | Seznam potřebných věcí
  • Wooden stick (Větev)
  • Bark (Kůra)
Krok 1 | Bark

Nejdříve si seženeme kůru ze stromu. Vezměte do rukou jakýkoliv ostrý předmět (nůž, pilka,…) a přibližte se ke kmeni. Zobrazí se vám možnost „Cut bark off“ (odříznout kůry), jejím potvrzením provedete akci. Pro výrobu Hand Drill Kitu nemůže být využita pouze březová kůra.

Krok 2 | Wooden Stick

Další jednoduchý krok v sestavení soupravy je získání dřevěné větve. Tu klasicky nalezneme v lese (pohlédněte na zem, kde se zobrazí možnost hledání větví), nebo dostaneme za pomoci posekání keře či rozsekání špalku.

Krok 3 | Rozdělání ohně

Jednoduše zkombinujeme kůru s větví, a objeví se vám nabídka, která nabízí možnost „Make Hand Drill Kit“. Vezměte soupravu do rukou a přibližte se k ohništi. Zobrazí se Vám nabídka s akcí zapálení ohně pomocí Hand Drill Kitu. Pokus o zažehnutí plamenů budete muset ve špatných okolních podmínkách nejspíše opakovat, takže nezoufejte a pokud hned napoprvé neuspějete, zkoušejte to dále!

Previous Image
Next Image

info heading

info content