Chernaruská zátoka Rify se rozkládá přibližně napůl cesty mezi největšími severskými přístavy ve Svetlojarsku a Berezinu. Nad jejím členitým a útesy protkaným pobřežím, se dnes bezmocně tyčí rozpůlený vrak nákladního tankeru.

Berezino & Svetlojarsk

Námořní přístavy v Berezinu a Svetlojarsku byly od dávných dob významnými dopravními uzly. Svojí důležitost jako obchodní střediska plnily již v dobách středověku. Díky jejich rozlehlým dokům a skladům, schopných pojmout obrovské množství nákladu, se zde mimo jiné značně rozvinula železniční doprava a v návaznosti na to také rybolov. Denně byly oba přístavy dohromady schopny vybavit až 20 lodí a přibližte 580 tun nákladu. Nejvíce odbavených lodí patřilo Ruské federaci.

DayZ_Wrecked_ship_01

Vladimir

Torzo ztroskotané nákladní lodi u Rify bylo dle všech předpokladů vyrobeno v Novigradských ocelárnách, kde byla celá loď také montována. Tanker patřil společnosti ПОШОЛ (“Pošol”), plavil se pod ruskou vlajkou a na své přídi hrdě nesl jméno Vladimir. Společnost Pošol byla výhradní dovozcem ropy a pohonných hmot do tohoto regionu a dle nepotvrzených spekulací též dlouhodobě spolupracovala s ruskou vládou.

DayZ_Wrecked_ship_02

Dle přístavních záznamů zavítal Vladimir do Berezinských doků od června roku 2012 do září roku 2014 šestkrát, přičemž právě ona šestá návštěva se mu stala osudnou. Dne 22. září se vydal z Berezinského přístavu na svojí poslední a osudovou plavbu.

Příčiny zkázy

Nad příčinou ztroskotání se vedou dlouhé diskuze. Problémy započaly již v den vyplutí. Kvůli neočekávaným potížím s nákladem a jeho dopravou musel být čas vyplutí posunut o 8 hodin. Během té doby se k přístavu po moři přibližovala bouře, což zapříčinilo ztížení plavebních podmínek. Kromě pomalu se vzdouvajících vln, se na pobřeží započala snášet také mlha. Aby však nedošlo k ještě většímu zdržení, dostal Vladimir nakonec povolení vyplout.

Ačkoliv před plavbou nebyly zcela ideální podmínky, zkušená posádka Vladimira by s orientací neměla mít sebemenší problém. Podle oficiálního hlášení se ovšem loď v průběhu plavby odchýlila od předpokládaného kurzu. Velitelský můstek navíc po několik minut před ztroskotáním neodpovídal na vysílání přístavu ani pobřežní stáže. Poslední informace, které z tankeru dorazily, bylo hlášení o nepředpokládaných “poruchách” v podpalubí.

DayZ_Wrecked_ship_03

Záhadné okolnosti

Na celé místo havárie se z důvodu úniku škodlivých látek neprodleně uvalila karanténa. Dohled nad celou operací převzala armáda a veškeré další informace byly veřejnosti odpírány. Havárie tankeru Vladimir však postupně zanikla ve víru nadcházejících událostí a nikdy nebyla vyšetřena.

DayZ_Wrecked_ship_04