Těžební průmysl byl v Chernarusi nejen za dob komunismu velice rozvinutý. Kromě zásob černého uhlí se zde nalézají také hojná ložiska zlaté rudy a barevných kovů. Do devadesátých let využívalo bohatých nalezišť surovin především Rusko, kam mířil téměř veškerý Chernaruský export. Po osamostatnění byly právě nerostné suroviny tím, co pomáhalo stabilizovat místní ekonomiku a obchod.

Doly u Kamensku

Tyto doly se mohou pochlubit těžbou zlata a různých barevných kovů. Nachází se v blízkosti vesničky Kamensk, která byla známá pro svoji malebnou přírodu. S příchodem těžké techniky a samotné těžby panovala proti Kamenskému dolu v kraji značná nevole. Lidé se obávali, znečištění a narušení rázu krajiny. Ovšem zásahy do přírody naštěstí nebyly tak kritické a příroda si stále zachovává část ze svého původního nádechu. Zlato a kovy se zde pouze těžily, ale samotné zpracování se provádělo v Severogradu.

DayZ_Doly_a_lomy_01

Severograd a Lom

V samotném Severogradu docházelo ke zpracování zlata a kovů, které se do města dovážely z Kamenských dolů. Při prvním pohledu na okolí města však každému padne do oka místní dominanta – kamenolom. Patří mezi nejvýznamnější zdroje stavebního materiálu a téměř každý panelový dům z nové výstavby, vděčí za vznik surovinám ze Severogradského lomu.

DayZ_Doly_a_lomy_02

Solnichniy

V dole nedaleko Solnichniy se těží Černé uhlí. Jedná se pilíř Chernaruské ekonomiky. Ale spíše než svým hospodářským významem, se do paměti všech toto místo zapsalo tragickou událostí z roku 1994. Je tomu již přes dvacet let, kdy došlo vlivem závažného zásahu do horniny k obrovskému sesuvu půdy. Důl se prakticky celý zhroutil a sesuv uvěznil uvnitř všechny horníky, kteří se v tu chvíli nacházeli ve štolách. I přes horečné úsilí záchranných prací trvalo odkrývání půdy téměř čtyřicet dní. Po celou tu dobu byly dělníci bez jakéhokoliv spojení s povrchem. Vysvobození se dočkal pouze jediný přeživší, který pak podal svědectví o hrůzách kanibalismu, jež se v zavaleném dole posléze z nouze provozoval. Ohlodané kosti budiž důkazem. Trvalo dva roky, než se povedlo důl zprovoznit do původního stavu se všemi štolami a obnovit proces těžby.

DayZ_Doly_a_lomy_04