Alcatraz je skalnatý ostrov, ležící přibližně půl kilometru od jižního pobřeží Chernarusi. Svojí polohou se nachází nedaleko dvou blízkých vesniček, Kamenka a Komarovo.

Historie

První zmínky o osídlení ostrova se datují již k 5. století př. n. l. Hovoříme o příchodu kočovníků íránského původu – Skythové. Ti, jakožto kolonizátoři Chernaruské provincie, ostrov objevili a podle dřívějšího výskytu hejn mořských ptáků mu dali název Alcatraz Island – Ostrov pelikánů.

Na přelomu 11. a 12.století se stal Alcatraz součástí rozsáhlé sítě hradního opevnění, jež sloužila k obraně důležitých logistických tras a území. Na jednom z jeho skalnatých vrcholů byl postaven maják, signalizující pevninu blížícím se obchodním lodím ze zámoří, které do té doby často troskotaly na nebezpečných okolních útesech.

ARTIC_DayZ_Chernarus_Alcatraz_island_05

Vojenská pevnost

Ve 20.století, během válečného období a období občanských válek, byl Alcatraz plně využíván k armádním účelům. Prvním krokem byla obnova a modernizace obvodového opevnění, stavba vojenských kasáren a muničních skladů. Součástí opevnění byl dělostřelecký systém protilodních děl a houfnic typu ML-20. Kvůli obavám z povstaleckých jednotek a jejich partyzánských přepadům, nechalo tehdejší velení převést na ostrov 10.000 karabin typu SKS a odstřelovacích pušek Mosin-Nagant. Díky tomu byla větší část armádních zdrojů soustředěna na jednom přísně střeženém místě a Alcatraz se tak stal symbolem vojenské moci Chernaruské armády.

ARTIC_DayZ_Chernarus_Alcatraz_island_06

Vězení

Od počátku prvních rozbrojů byli na ostrov převáženi k výslechovému řízení váleční zajatci a špioni. Avšak po skončení nepokojů trestanců stále přibývalo, a tak byl Alcatraz vytipován jako vhodné místo pro výstavbu rozsáhlého vězeňského komplexu. Roku 1991 byly zbraně z ostrova odvezeny a Alcatraz se oficiálně stal vojenskou věznicí.

Nejhorší z nejhorších

Alcatraz se stal sídlem nejen válečných zajatců, ale i těch nejhorších, nejobávanějších a nejbrutálnějších násilníků, jaké tehdejší společnost znala. Vězni měli právo jen na nejnutnější základní potřeby: pravidelný příděl stravy, ošacení, přístřeší a lékařské ošetření. Vše ostatní jako návštěvy, přístup do knihovny a k hudbě nebo umění, si museli vězni zasloužit a řádně odpracovat.

ARTIC_DayZ_Chernarus_Alcatraz_island_03