KOMUNITNÍ SERVERY

Krátce po příchodu DayZ Standalone, jednou z možností, jak podpořit českou a slovenskou komunitu, byla úvaha o založení vlastního serveru. Chtěli jsme dát členům a fanouškům možnost, společně se podílet na jeho provozu a zároveň jim poskytnout takový server, se kterým budou skutečně spokojeni a o jeho nastavení si budou rozhodovat sami. A tak jsme zřídili donate systém a s ním spustili v březnu 2014 první veřejné servery. Na konci roku 2014 se servery nastavili na soukromý HIVE a až do léta 2018, jsme provozovali až 7 DAYZ serverů pod Fragnet hostingem. S vydáním serverových dat jsme si pronajali vlastní výkonný server, na kterém nyní provozujeme naše servery. Podrobnější informace se můžete dočíst na stránkách jednotlivých serverů. Děkujeme za podporu a důvěru, že hrajete právě na našich DAYZ-SA.CZ serverech.

HŘÁČŮM NABÍZÍME

 • výkonné servery pro víc jak 100 hráčů
 • dobré připojení zejména pro hráče z Evropy, ale i severní Ameriky
 • kvalitní Anti-DDOS ochranu
 • nastavení serverů dle možností a požadavků komunity
 • snadná komunikace přes Facebook, TeamSpeak, Discord, Twitter, WEB
 • aktivní přístup k rychlému odhalování hráčů, porušující pravidla serverů
 • pomoc hráčům při řešení problémů ve hře

PRAVIDLA SERVERŮ DAYZ-SA.CZ

Prohřešky, které se trestají

 • Cheating/Hacking/ESP (perma)
 • Glitching (perma) – zneužívání chyb hry
 • Gear Copy (perma) – záměrné duplikování věcí
 • Ghosting (týden) – zneužití taktické pozice, díky připojení se na server, k zabiti či zranění soupeře
 • CombatLog (2 dny) – úmyslné odpojení se ze hry v bojové situaci v průběhu 5ti minut od polsedního zásahu do hráče
 • Propagování nacismu, antisemitismu a xenofobie (jak ve hře, tak diskuzich) (perma)
 • Vulgární osobní nadávaní a ponižování druhých (nutný audio/video důkaz) (měsíc)
 • Veškerá ostatní pravidla platící na Public (veřejných) serverech (perma)
 • Záměrné křivé obvinění jiného hráče  (měsíc)
 • StreamHunt – cílené zabíjení hráče, na základě zjištění pozice, ze sledování streamu. Toto pravidlo se vztahuje pouze a jenom na vybrané streamery, kteří dlouhodobě na základě vzájemné dohody podporují naše herní servery, propagují je a výrazně se tak podílí svojí činností na růstu komunity a jejím dobrém jménu. Streamer, který je pod ochranou tohoto pravidla musí být uveden v seznamu níže a na svém streamu musí mít v obrazu logo DayZ-SA. Pokud jedna z podmínek není splněna, streamer není pod ochranou tohoto pravidla. Své žádosti pro zařazení na seznam zasílejte pomocí zpětné vazby v donor systému. Ochrana může být kdykoliv zrušena ze strany dayz-sa.cz, nebo na žádost stremera. Loga projektu jsou k dispozici na stránce podpořte nás
 • Seznam chráněných streamerů: batyalquawenEpicnamerllybubak_svkFananCz a MonetkaCz
 • Zákaz napojování do Base přes propojený server (platí jak pro Donor, tak pro Anarchy) a to i pro majitele dané základny.
 • Zákaz zneužívání bugů hry a módů k proniknutí do cizí základny. Vyhrazujeme si právo ke všem nahlášeným případům přistupovat individuálně s přihlédnutím na daný způsob zneužití bugu nebo modu hry.
 • Zákaz Raidu cizí základny v časovém období od 00:00 do 15:00, platí každý den víkendu nevyjímaje.

​Dodatky k trestání

 • Délka trestu je v závislosti na druhu prohřešku, zda-li se jedná o první případ a zejména na komunikaci hráče. Minimální trest je 1 týden (výjimečně kratší) a maximum je permanentní trest. Na základě osobní žádosti bude trest přezkoumán a může být po domluvě zkrácen či zcela zrušen.
 • S adminem není vhodné se dohadovat, je vždy lepší najít společné řešení. Admin má vždy pravdu.
 • Nahlašování prohřešků, či žádosti o zmírnění či zrušení trestu, můžete zadávat pomocí “Donor sysystému” záložka “ZPĚTNÁ VAZBA”.
 • Při podání žádosti o přezkoumání vašeho prohřešku nahlašujte číslo BANu (při pokusu o připojení na server dostanete toto číslo v hlášení).
 • Při opakování stejného prohřešku je předešlý trest vynásoben dvěmi.

Veřejný banlist našich serverů je k nahléduní zde.