KOMUNITNÍ SERVERY

Krátce po příchodu DayZ Standalone, jednou z možností, jak podpořit českou a slovenskou komunitu, byla úvaha o založení vlastního serveru. Chtěli jsme dát členům a fanouškům možnost, společně se podílet na jeho provozu a zároveň jim poskytnout takový server, se kterým budou skutečně spokojeni a o jeho nastavení si budou rozhodovat sami. A tak jsme zřídili donate systém a s ním spustili první servery …

HŘÁČŮM NABÍZÍME

 • Od 11/2014 jsme umístili servery na soukromý Hive.
 • Snažíme se, aby servery byly přístupné hlavně pro české a slovenské hráče, ale vítáme u nás hráče z celého světa
 • Vybíráme spolehlivý a stabilní hosting s pravidelnou údržbou
 • Nastavení serverů dle požadavků komunity
 • Snadná komunikace s administrátory, prostřednictvím facebook skupiny
 • Aktivní přístup k odstraňování hráčů, narušující prostředí hry nepovolenými aktivitami (hackování, bugování apod.)
 • Všichni donátoři od nás obdrží bonus, v podobě možnosti hrát na speciálním serveru

Soukromý Hive znamená, že vaše herní postava není sdílena na veřejnou databázi serverů (public). Naše komunitní servery jsme nastavili tak, aby ste mezi nimi mohli se svojí postavou libovolně cestovat. 

PRAVIDLA SERVERŮ DAYZ-SA.CZ

Prohřešky, které se trestají

 • Cheating/Hacking/ESP (perma)
 • Glitching (perma) – zneužívání chyb hry
 • Gear Copy (perma) – záměrné duplikování věcí
 • Ghosting (týden) – zneužití taktické pozice, díky připojení se na server, k zabiti či zranění soupeře
 • CombatLog (2 dny) – úmyslné odpojení se ze hry v bojové situaci v průběhu 5ti minut od polsedního zásahu do hráče
 • Propagování nacismu, antisemitismu a xenofobie (jak ve hře, tak diskuzich) (perma)
 • Vulgární osobní nadávaní a ponižování druhých (nutný audio/video důkaz) (měsíc)
 • Veškerá ostatní pravidla platící na Public (veřejných) serverech (perma)
 • Záměrné křivé obvinění jiného hráče  (měsíc)
 • StreamHunt – cílené zabíjení hráče, na základě zjištění pozice, ze sledování streamu. Toto pravidlo se vztahuje pouze a jenom na vybrané streamery, kteří dlouhodobě na základě vzájemné dohody podporují naše herní servery, propagují je a výrazně se tak podílí svojí činností na růstu komunity a jejím dobrém jménu. Streamer, který je pod ochranou tohoto pravidla musí být uveden v seznamu níže a na svém streamu musí mít v obrazu logo DayZ-SA. Pokud jedna z podmínek není splněna, streamer není pod ochranou tohoto pravidla. Své žádosti pro zařazení na seznam zasílejte pomocí zpětné vazby v donor systému. Ochrana může být kdykoliv zrušena ze strany dayz-sa.cz, nebo na žádost stremera. Loga projektu jsou k dispozici na stránce podpořte nás
 • Seznam chráněných streamerů: batyalquawenEpicnamerllybubak_svkFananCz a MonetkaCz

​Dodatky k trestání

 • Délka trestu je v závislosti na druhu prohřešku, zda-li se jedná o první případ a zejména na komunikaci hráče. Minimální trest je 1 týden (výjimečně kratší) a maximum je permanentní trest. Na základě osobní žádosti bude trest přezkoumán a může být po domluvě zkrácen či zcela zrušen.
 • S adminem není vhodné se dohadovat, je vždy lepší najít společné řešení. Admin má vždy pravdu.
 • Nahlašování prohřešků, či žádosti o zmírnění či zrušení trestu, můžete zadávat pomocí “Donor sysystému” záložka “ZPĚTNÁ VAZBA”.
 • Při podání žádosti o přezkoumání vašeho prohřešku nahlašujte číslo BANu (při pokusu o připojení na server dostanete toto číslo v hlášení).
 • Při opakování stejného prohřešku je předešlý trest vynásoben dvěmi.

Veřejný banlist našich serverů je k nahléduní zde.