PERSISTENCE

Zapnutá perzistencia znamená, že reštart nemá vplyv na itemy, ako sú bežný loot, zbrane, veci, šatstvo atď. Veci tak zostanú na mieste aj po reštarte servera. Od updatu .53 sa to týka aj vozidiel. Zostávajú nezmenené aj ďalšie veci, ako sú napríklad dvere, konkrétne ich stavy – otvorené, zavreté a zamknuté.
Veci, ktoré sa zatiaľ po reštarte servera resetia: počasie, AI ako zombíci a zvieratá, stromy a kríky (ak boli zoťaté). Pri reštarte ohnisko zhasne a hneď vychladne, ale samotné ohnisko a veci v ňom zostanú.

ŽIVOTNÝ CYKLUS

Súčasťou perzistencie je aj životný cyklus itemov. Ten vymaže po približne 3 hodinách položky, ktorých sa dotkol hráč, a to bez ohľadu na to, či bol alebo nebol reštart servera.

Výnimkou sú rozložené stany, batohy, zbrane a zásobníky, vozidlá, lekárničky, žltý protector case a plyšový mackovia. Bez ohľadu na to, či obsahujú ďalšie veci alebo nie. Ďalej ohniská (fireplace kit, fireplace aj piecka). V prípade ohnísk je ale podmienkou, aby s nimi hráč nepohol – neposunul ich. Používať ich môže.

Nevymazateľné veci uchránia aj v nich uložené itemy. T.j. veci uložené v batohu, stane, lekárničke, krabici, a v mackoch. Na zbraniach náboje, zásobníky, puškohľady, pažby atď.

Oblečenie vrátane viest sa vymazáva a nechráni ani veci v nich uložené.

Vymazané itemy, uvoľňujú miesto novému lootu, ktorý sa priebežne spawnuje po mape.

Keďže sa servery časom perzistentnými vecami zaplnia, robí sa na našich serveroch v stredu výmaz perzistentných itemov (zostanú len veci, ktoré má hráč na sebe). V prípade Pandemic RP sa robí výmaz každý druhý deň okolo polnoci.

Server vymazáva zanechané veci, ktorých je prebytok. A dopĺňa veci, ktoré hráči odniesli preč alebo zničili. Ak však hráči donesú veci na server a je ich prebytok, pričom sú chránené proti vymazaniu (má ich hráč na sebe, sú v stanoch, batohoch a pod.), tak nové nespawnuje. V súčasnosti sa ráta počet itemov na celej mape, nie jednotlivé oblasti.

CENTRÁLNA EKONOMIKA

Ďalšou súčasťou je centrálna ekonomika. Tá sa v súčasnosti nevyužíva. V budúcnosti znamená, že niektoré vzácne veci sa nebudú objavovať na každom serveri ale bude treba chodiť medzi servermi aby ich bolo možné nájsť. Nie je ale jasné, či sa bude v tomto koncepte pokračovať.

 

Základní pojmy

01# PRENÁŠANIE POSTÁV (HIVE)

 • Hive je iný názov pre databázu, ktorá obsahuje informácie o veciach, ktoré má hráč na sebe. Verejné servre (public) majú jednu postavu pre všetky verejné servery s pohľadom prvej osoby (1st person) a jednu pre všetky verejné servery s podhľadom tretej osoby (3rd person).
 • Privátne (súkromné) servery, ako sú naše, majú vlastnú databázu bez ohľadu na typ pohľadu. Viacej serverov môže mať (ale nemusí) spoločnú databázu a je možné tak medzi nimi prechádzať s tou istou postavou. Naše servery majú jednu spoločnú postavu okrem Pandemic RP, ktorý má vlastnú databázu. To znamená, že na všetkých našich serveroch okrem Pandemic RP hráte s jednou postavou. Naše servery nájdete tu.
 • Okrem týchto serverov, existujú ešte verejné experimentálne servery, ktoré majú oddelenú databázu od stabilných serverov. Tam sú rovnako 2 postavy, jedna pre všetky servery s pohľadom prvej osoby a jedna pre všetky servery s pohľadom tretej osoby.
 • Ak sa prepnete na experimentálnu verziu, postavy na stabilnej zostávajú.
 • Na experimentálnu verziu je možné sa prepnúť cez Steam – Library – Games – klik pravým tlačidlom myšky na Dayz – Properties – záložka Betas – vybrať cez roletku experimental unstable testing version. Políčko Beta access code sa nevypĺňa. Následne sa cez Steam hra aktualizuje na experimentálnu verziu – ak je k dispozícii. V hre je potom potrebné vyhľadať experimentálne servery. Návrat k stabilnej verzii sa robí rovnakým spôsobom.

02# WHITELIST/BLACKLIST (ZOZNAM HRÁČOV)

 • Na server s blacklistom sa môže prihlásiť každý hráč, okrem tých, čo sú na čiernej listine.
 • Na server s whitelistom sa môžu prihlásiť iba hráči, ktorí sú na zozname uvedení. Z našich serverov majú whitelist iba servery Donor a Pandemic RP.
 • Tu zistíte, ako sa môžete zapísať: Donor

03# RP (ROLE PLAY)

 • Hranie vymyslenej postavy s vlastným príbehom. U nás môžete hrať role play na serveri Pandemic RP.

04# HELICRASH

 • Miesto pádu vrtulníka. Spawnujú sa okolo neho jedinečné itemy a zbrane.

05# DESYNC

 • Desynchronizácia. Viacerí hráči dostávajú rozdielne údaje. Výsledkom je, že hráč vidí inde druhého hráča, resp. v inej pozícii alebo úkone. Stáva sa, že hráč vidí druhého hráča padať mŕtveho k zemi, ten ho ale stihne zastreliť.

06# SERVER JUMP

 • Skákanie zo severa na server. Väčšinou za účelom získania nejakej výhody. Napríklad hľadanie itemov na tom istom mieste (tej istej základni). Viď. Prenášanie postáv.

07# COMBAT LOG

 • Skákanie na iný server za účelom získania okamžitej taktickej výhody v boji. Hráč sa odhlási zo servera a prihlási sa na iný server. Môže tak utiecť z pasce. Druhá možnosť je, že sa potom prihlási naspäť na pôvodný server, a prekvapí druhého hráča od chrbta, hoci normálne by sa takto k nemu nemohol dostať. Combat log je veľmi nežiadaný spôsob hrania a bude v budúcnosti viesť k postihu hráča zo strany administrácie našich serverov.

08# WIPE

 • Výmaz postavy a serverov. Deje sa výnimočne pri niektorých zásadných updatoch. Nezamieňať s resetom perzistencie (tam zostáva postava ale mažú sa perzistentné položky).

09# LOOT

 • Lup resp. korisť, ktorú v hre nájdete/ukradnete alebo inak získate. Začínate totiž skoro bez výbavy. Môžete nájsť rôzne veci, ktoré potom tvoria položky – itemy v inventári postavy.

10# INVENTÁR

 • Veci, ktoré má/nesie postava na sebe. Zostávajú na postave aj po odhlásení. Vozidlá do inventáru postáv nepatria. Pozri aj Prenášanie postáv a Wipe.

11# KOS

 • Kill on Sight. Zabitie hráča hráčom akonáhle ho zbadá bez varovania. Vnímaný negatívne niektorými hráčmi ale je súčasťou hry.

12# KEMPING

 • Od slova „kemp“. Čakanie na mieste na nepripravenú obeť. Nemusí ísť len o ostreľovačov. Je možné takto čakať aj vo vnútri budovy. Rovnako vnímaný negatívne niektorými hráčmi ale je súčasťou hry.

13# FRESH

 • Čerstvo spawnutý hráč, ktorý nemá loot/výstroj.

14# STREAMER

 • Hráč, ktorý vysiela online ako hrá hru. Súčasťou býva často aj streamhunt, t.j. keď iný hráč zneužíva vysielanú hru aby postavu streamera podľa nej našiel a zlikvidoval.

15# YOUTUBER

 • Hráč, ktorý nahráva záznam z hry na Youtube.